Ülkemizin sağlık sektörü, vatandaşlarımıza hizmet etme sorumluluğuyla büyük bir öneme sahiptir.

Ancak, bazı bölgelerde sağlık personeli temininde yaşanan zorluklar, bu önemli hizmetin kalitesini etkileyebilir. Sağlık hizmetlerindeki bu güçlükleri aşmak için atılan önemli bir adım var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

2023 yılında uygulanmak üzere alınan bu karar, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire ve 1 sağlık teknikeri 1 Ocak itibarıyla sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Özellikle, sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev alacak.

Bu adım, sadece sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri gidermekle kalmayacak, aynı zamanda istihdam yaratma ve ekonomiye katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Sağlık sektöründeki bu büyük istihdam, hemşirelerden sağlık teknikerlerine kadar farklı alanlardaki ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyor.

Bu girişim, sağlık hizmetlerine erişimdeki zorlukları azaltacak ve vatandaşlarımıza daha kapsamlı ve etkili bir sağlık hizmeti sunma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 27 bin yeni sağlık kahramanının sektöre katılması, ülkemizin sağlık alanındaki başarı öyküsüne yeni bir boyut ekleyecektir.