Hayat, yaşam bir çemberdir. Astrolojik olarak bir harita da kişiye, 'Benim bu hayata geliş amacım ne?' onu anlatır. Hayat yolunu bilirsen, bunu çözersen hayatı da ona göre yürürsün.

Dedik ya hayat bir çemberdir diye, yer merkezli evrene de 360 derecelik bir çemberle bakarız ki, buna göre baz alınan astrolojik haritanın temel bazı aksları vardır ve bizim yaşam çemberimizi oluşturur.

IC'de anne karnına düşeriz.

ASC'de doğarız.

MC'ye doğru yol alırız.

ASC-MC gençlik, dinamiklik dönemi.

MC-DSC orta yaş ve olgunluk dönemi

DSC-IC Yaşlılık ve hayatın sonu.

İşte bu bizim yaşam çemberimizdir.

Bunlar astrolojik haritalarda en önemli yerlerdir.

ASC (Yükselen)

Ben demektir. Anne karnından çıkıp göbek bağımızın kesildiği o an bizim ASC'mizdir, dünyaya ilk geldiğimiz yerdir, yani güneşin doğduğu nokta. Kimliği oluşturan yerdir.

DSC (Alçalan)

Biz demektir. Benlik kavramının bitip biz olduğumuz yani güneşin battığı noktadır. Evlilik, ortaklık evi, insanın insanla sınandığı yerdir. Eşi anlatır.

MC (Tepe noktası, Başucu)

Güneşin en tepede olduğu yerdir. Burası bizim kariyerimiz, en üst seviyeye geldiğimiz, toplumsallaştığımız yerdir. Bu hayatta ulaşabileceğimiz en üst noktayı anlatır.

IC (Ayakucu)

Haritanın en saklı, gizli yeri. Köklerimizi anlatır. Ataları, genetik hastalıkları, soydan gelen karmayı anlatır. Burası en mahrem yerimizdir. Soy karmasıyla çok ilgilidir. Köklerimizi, atalarımızda ne varsa buradan görürüz.

Bir astrolojik haritada 360 derecelik çember 12 parçaya bölünür ve bu 12 parçanın her biri olayların hangi konularda, nerede deneyimleneceğini ifade eder. Her üç bölüm haritanın bir çeyreğini oluşturur.

1. Çeyrek evleri  1-2-3

2. Çeyrek evleri  4-5-6

3. Çeyrek evleri  7-8-9

4. Çeyrek evleri  10-11-12

1. ÇEYREK

Eğer gezegenler birinci çeyrekte toplandıysa, burada kişinin kendini nasıl algıladığını, öz değerini nasıl geliştireceğini. kişinin kendini nasıl anlattığını görürüz. Kişinin kendini keşfettiği yerdir.

2. ÇEYREK

Kişi artık sosyalleşmek için adımlar atar. Arkadaşlarla, aile bireyleriyle iletişimi, hayatta öğrendiğimiz bilgileri burada uygulamaya koyarız.

3. ÇEYREK

Artık sosyaliz. Çevremizdeki kişiler sadece ailemiz değil, başka başka insanlar var demektir. Yüksek değerler, ahlak, din, inanç ve inanışlar devreye girer.

4. ÇEYREK

Kişinin tamamlanma aşaması gelmiştir. Topluma hizmet vermek zamanıdır. Burası hizmet çeyreğidir.

Astrolojik haritanın kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısının genel olarak anlamları vardır. Bir harita analizinde kişi ile ilgili birçok bilgiyi gözler önüne serer.

1. ve 2. çeyrek haritanın kuzeyi; 3. ve 4 çeyrek haritanın güneyidir.

HARİTANIN KUZEYİ

GECE (1. VE 2. ÇEYREK)

Bir haritada gezegen yoğunluğu kuzey taraftaysa yani 1. ve 2. çeyrek tarafındaysa bu kişi daha içe dönüktür. Sosyalliği daha azdır. Evde vakit geçirmekten hoşlanır, az arkadaşı vardır ve yeniliklere çok açık değildir. Güven çemberinde, kendi alanında kalmayı tercih eder. Kişinin bu hayata bu yaşama geliş görevi kendini tanımak ve kendini çözmektir.

HARİTANIN GÜNEYİ

GÜNDÜZ (4. VE 3. ÇEYREK)

Kişi toplumla ilgilidir daha sosyaldir. Ben bilincindense biz bilinci vardır. Daha tanınır. Daha sosyal. Benlik algısı gelişmiştir. Artık bir topluma uyumlanma süreci gelmiştir. Özsaygı, özle ilgili tüm değerler gelişmiştir. Kişi bunları topluma faydalı, topluma hizmet için kullanmalıdır. Kişinin görevi topluma hizmet etmektir. Bu kişiler hızla gelişen koşullara daha kolay ayak uydururlar. Konfor alanından çıkmaya meyilli kişilerdir.

1.ve 4. Çeyrek haritanın doğusu, 2.ve 3. Çeyrek haritanın batısıdır.

HARİTANIN DOĞUSU (ASC-DOĞU-ORİENTAL

1. VE -4.ÇEYREK)

Eğer bir haritada gezegen yoğunluğu  ASC (Doğu-Oriental) kısmındaysa bu kişinin kendine güveni yüksektir. Benlik algısı gelişmiştir. Hayata dair inisiyatif alarak ilerleme lüksü vardır. Seçimleri kendileri yaparlar. Olayları seçimleriyle yaşarlar. Bu kişilerin başına gelenler için kaderi suçlama lüksü yoktur. Kişiler daha dürtüseldir. Hareketlerinin veya seçimlerinin sonunda mutsuz olma sonuçları vardır. Kendilerine odaklı olurlar. O yüzden başka insanların ne düşündüğünü o kadar da umursamazlar. Biraz karşı tarafı  düşünmeyi öğrenmeleri gerekir.

HARİTANIN BATISI (DSC-BATI-OXİDENTAL

2. VE 3. ÇEYREK)

Mazlumlar, kurbanlar grubu. Burası cüzi iradenin çok zayıf olduğu kısım. Olayların kadersel bir şekilde kişinin önüne düştüğü kısımdır.  Özgür irade kullanma şansları yoktur, fırsatları kaçırırlar. Pasiftirler ve kontrol sahibi değildirler, bu yüzden kurban rolündedirler. Önce gözlem yapar daha sonra harekete geçerler.