Manisa Devlet Hastanesi bundan sonra Manisa Eski Devlet Hastanesi olarak anılacak belki de “Eskiden buradaydı” denilip anlatmaya başlanacak.

1935 tarihinde temeli atılmış olup Cumhuriyet Dönemi Eseridir. Manisamızda iki döneme ait eserler mevcuttur Bir Osmanlı Dönemi yani Cumhuriyet’ten önce bir de Erken Cumhuriyet Dönemi eserleri. Her iki döneme ait eserler Manisa’nın oluşumunu, gelişmesini ve kimliğini yansıtır.

Bu şehirde yaşayan insanların tamamına yakını bu eserleri kullanmış bu eserlerde anıları vardır. Kent kimliği böyle oluşur. Hastaneye tedavi amacı ile gitmiş, hasta ziyaretinde bulunmuş veya bir yakınını tedavi amaçla bu hastaneye yatırmıştır. Bu şekilde yapılar ile insanlar arasında bir bağ kurulmuştur.

Manisa Devlet Hastanesi 1935 yılında yapımına başlanmış 1938 yılında bitirilmiş ve hizmete girmiştir. Manisa’da Cumhuriyet Dönemi eserleri parmakla sayılacak kadar az kalmıştır. Bu eserler kamu yapılarıdır. kamu kurumları tarafından yapılıp halkın kullanımına açılmıştır.

!922 yılı işgal yangınından sonra neredeyse yok olmuş Manisa, Cumhuriyet’in kurulması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ülke genelinde imar faaliyeti başlatmasıyla: Üretim için çeşitli sanayi kuruluşlarının fabrikaların yanında halkın ihtiyacını karşılamak için ulaşım, eğitim, ticari, sosyal hayat, ibadet, sağlık yapılarıyla hızlı bir kalkınma faaliyeti başlatmıştır.

Manisa’mızda: Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Doğum Evi, Kitapsaray, Dispanser, Hükümet Binası, Vali Konağı, istasyon, gibi bir çok demeyeyim çok az yapımız Cumhuriyet Dönemi eseridir ve korumaya alınmıştır. Ticaret Lisesi, Şehir Sineması, Manisa Lisesi, Birçok ilkokul, Sümerbank Tekstil Fabrikası, Eski Gazi Okulu gibi aklıma gelen bir çok eser de yıkılıp yok olmuştur. Oysa onlar da kentin hafızasıydı, nirengi noktasıydı, kentlinin yaşantısının bir parçasıydı.

Bu yapılar kamu yapılarıdır kamu eliyle yapılmış ve kamu eliyle yıkılmıştır. Bu eserlerin tamamı sağlam yapılar olup ekonmik ömürleri şimdi yeni yapılan yapıların bir çoğundan daha sağlıklıydı. Korumaya alınmış aynı dönemin eserlerine baktığımızda ne kadar dayanıklı ve sağlıklı olduğunu görürüz.

Henüz vakit geçmiş değil. Mimari plan özelliği olarak; hasta hareketliliğinde sedye taşımacılığında emniyet için keskin köşelerin kapı boşluklarının oval olarak yapılması, merdiven ahşap küpeşteleri, dökme mozaik yer döşemeleri, kapı ve pencere doğrama ve ölçüleri, hastane girişinin oval kapı ve mermer basamakları, bahçe tanzimi gibi birçok mimari öğeler ve malzemeler günümüzde kullanılmadığı için döneminin özelliğini zamanımıza aktarmaktadır.  

Manisa Devlet Hastanesi: Geç olmadan, tescilleyip korumaya almamız gereken Cumhuriyet dönemi eseri olarak en önemli sağlık tesisi ve yapılarından birisidir.