Eylül; ne dolu ay değil mi? Manisa’nın kurtuluşu da eylülde. İzmir’in kurtuluşu da Eylül’de, 22 gün 22 gece süren büyük Taarruzun başlangıcı da eylülde…
Bir de Cumhuriyet tarihimizin kara lekesi 12 Eylül darbesi de eylülde.
Eylülde okullar açıldı. Herkes gerek sosyal medyadan gerek telefonla eğitim öğretim yılında başarılar diledi.
Bizim ülkemizde, gayrisafi milli hasıladan eğitim öğretime ayrılan pay her zaman gelişmiş dünya uluslarının gerisinde kalmıştır. Hatta ülkemizdeki kurumların da çok çok gerisindedir. Eğer eğitim öğretimin başarılı olmasını istiyorsak önce eğitim öğretimin unsurlarına bakmamız gerekir.
Eğitim öğretimin en önemli unsuru öğretmendir. Öğretmen yetiştirmektir. Ama bizim ülkemizde köy enstitülerinden ve öğretmen okullarından sonra öğretmen yetiştirme politikası ciddi eleştiriler kaldırır. Ülkemizde her meslek sorunlar yumağı. Bunları çözmeye başlamak için önce eğitim öğretimden başlamak gerekir ve önce öğretmeni değerli kılmak gerekir. Halkımız çok iyi bilir ki genelde çocuklara hiçbir şey olamazsanız öğretmen  olun denirdi. İşte bu cümle aslında çocuğumuza verdiğimiz değerin ne olduğunu açıkça gözler önüne seriyordu. Ama, yıllarca bu masum söyleyiş dolandı durdu halkımızın ağzında. Öğretmen olmak çok özel olmalı önce. Önce gençler öğretmen olmaya özenerek öğretmenliği tercih etmeli.Sonra öğretmenlik eğitimi önemsenerek yapılmalı. Öğretmenliğin bir özveri mesleği olduğu, bir yurttaşlık öğretme mesleği olduğu, Öğretmenliğin bir ulusun geleceğini kaderini tayin eden bir meslek olduğu , öğretmenliğin yurtta barış dünyada barış ilkesine uyarak o ulusların bağımsızlığına saygı duyan bireyler yetiştirmek zorunda olduğu, Öğretmenliğin din dil cinsiyet ırk ayrımı gözetmeyen bireyler yetiştirmek zorunda olduğu, öğretmenliğin gelişmeye ulusun ve dünyanın yaşanılır bir yer olmasına çalışacak bireyler yetiştirmeye, öğretmenin  insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeye ,öğretmenin çevreyi temiz tutan doğayı koruyan gelecek nesillere yaşanacak dünya bırakan bireyler yetiştirmek zorunda olduğu ve kısaca öğretmenin yaşanası bir dünya oluşturulmasında en önemli unsur olduğu istekle ,aşkla bu felsefe de çalışması gereken öğretmenler yetiştirilmeli.
Ben, daha önce yöneticisi olduğum sendikam aracılığıyla uluslararası öğretmen yetiştirme politikalarının inceleme olanağı buldum. İsveç Norveç Danimarka gibi ülkelerde de öğretmen olmak çok büyük özellikler gerektiriyor ve bu ülkelerde en zor öğretmen olmak. Ve bu ülkelerde en önemli branş anasınıfı öğretmeni. Öğretmenin çok uzun bir eğitimi var. Ve staj süresi de çok önemsemiyor. Staj süresini geçen öğretmenin artık dokunulmazlığı var. Ancak; öğretmen her yıl eğitim deneyimlerini ve öğretim deneyimlerinin bir kitap olarak hazırlamak ve sunmak zorunda ve maalesef öğretmen ücretleri çok yüksek. Çünkü onlara göre öğretmen tüm sanatsal faaliyetlere katılabilmek yeni yayımlanan basılan kitapları alabilmek ve kendini geliştirebilmek için ekonomik bir güce sahip olmak zorunda
Bizim ülkemizde en uzun ve en zor eğitim tıp eğitimi. Ancak son zamanlarda onlarda öldürüyor dövüyor kendilerini değersiz hissediyorlar.
İşte bütün bunların düzelmesi için eğitim öğretimin düzelmesi gerekir eğitim öğretimin düzelmesi için öğretmene değer verilmesi gerekir.
Burada şunu belirtmek isterim ki Cumhuriyet kurulduğundan bu yana görev alan bütün öğretmenler yukarıda saydığım özellikleri sağlamak için canla başla iyi niyetle çalıştılar. Ama değer görmediler. Öğretmenlik mesleği örselendi
Atanamayan öğretmenler diye bir kitle oluştu. Özel Öğretim kurumlarında öğretmenler iş güvencesiz ve açlık sınırında çalışmakta.
Önce öğretmene değer vermeli bu mesleği kalkındırmalıyız.
Öğretmen hayat deneyimine sahip olmalı. Seyahat edebilmeli spor aktivitelerine katıla bilmeli.
Öğretmen bireysel farklılıklara saygı duymalı. Her öğrencinin ayrı bir motivasyonu olabileceğini görmeli sınıfını ona göre ayarlamalı.
Öğretmen teknolojiye de hakim olmalı. Çünkü günümüzde bu zorunlu
Öğretmen özgüvenli olmalı, öğrencilerine de özgüveni öğretecek davranışları yaratmalıdır.
Ve öğretmen yöneticiler hakkımda ne düşünecek diye korkmadan özgürce eğitim öğretimini yapabilmelidir.
Öğretmen bir rol model olduğunun farkında olmalıdır.
Bu yazıda öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamaya çalıştım. Bizi yönetenler iyi öğretmen yetiştirme arzusunda vardır elbet. Onun için Köy Enstitüleri modelini incelesinler.

Bu yazıda öğretmenlik mesleği önemlidir demeye çalıştım. Öğrenci merkezli eğitim, etkili ders çalışma yöntemleri, etkili öğretmenlik yöntemleri meslek seçimleri gibi konularda çok söyleşeceğiz .
İyi ve verimli eğitim öğretim yılı olsun....