İşte Manisa Valiliği’nden yapılan o açıklama:

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri ile ilgili olarak;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “Propaganda Serbestliği ve Süresi” başlıklı 49.maddesinde “Propaganda, oy verme gününden önceki onuncu günün sabahında başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18:00’inde sona erer” hükmü gereğince,

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 19.12.2023 tarihli ve 1561 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimlerine yönelik almış olduğu karar ile propaganda serbestliği ve süresi ile uyulması gereken usul ve esaslar hüküm altına alınarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda;

Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı
 • Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2023 tarihli ve 1561 sayılı kararının G) “İlan ve Reklam Yerleri” başlıklı (d) bendi ve C) “Seçim Büroları” başlıklı (ç) bendine göre;
 • Siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde binaları hariç olmak üzere, siyasi partilerin ve adayların seçim irtibat bürolarına, sabit ilan ve reklam yerlerine, siyasi parti aracı olarak kullanılan taşıtlara, vatandaşların konutlarına, iş yerlerine ve hususi araçlarına asılan, yapıştırılan (siyasi bayrak, afiş, pankart ve poster vb.) ilan ve reklam malzemelerinin, 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 18:00’a kadar kaldırılması gerekmektedir.
 •  Bununla birlikte, 298 sayılı Kanun’un 79.maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 20.12.2023 tarih ve 1573 Nolu Kararı gereğince;
 • 1- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79. Maddesi gereğince oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat:06.00’dan gece saat 23.59’a kadar;
 • a)            Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,
 • b)           Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,
 • 2- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine,
 • 3- 298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
 • a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
 • b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
 • c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,

Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ den sonra düğün yapılabileceğine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Muhabir: Özkan ÇELİK