Ankara’da hasta Eliz Atlı, HPV-rahim ağzı kanseri koruyucu HPV aşısı bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanması talebiyle başvuruda bulundu. Ancak yaptığı başvuru SGK tarafından reddedildi. Bunun üzerine Atlı, Ankara 25. İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme  kanser aşısı ücretinin iadesine hükmetti.

‘Bedeli ödenecek ilaç değil’

SGK, usule ilişkin olarak davanın Sağlık Bakanlığıyla yürütülmesi gerektiğinden husumet yönünden reddi gerektiğini ifade etti. Esasa ilişkin olarak ise, HPV-rahim ağzı kanseri koruyucu HPV aşısının bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savundu.

Bayram geleneği sağlığınızı bozmasın Bayram geleneği sağlığınızı bozmasın

Öte yandan mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda, adı geçen kansere yakalanıldığında hastalığın ölümcül olduğu vurgulandı. Raporda HPV aşısının yüzde 99,7 oranında virüslere karşı koruyuculuk sağladığı belirtilirken, ilacın hayati önem taşıdığı aktarıldı.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır. Bu sebeple Eliz Atlı’nın tedavisinde HPV aşısının kullanılmasının uygun bulunduğu, dolayısıyla anılan ilacın teminine yönelik isteminin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yaşam hakkına ilişkin olduğu ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca idarece yerine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Ankara 25. İdare Mahkemesinde görülen davada mahkeme SGK’nın ilacı karşılamamasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme Hasta Eliz Atlı’nın ödemiş olduğu 3 bin 224 liranın iadesine hükmetti.

Kaynak: İHA