Spilkent Toplu Konut Projesi kura tarihi belli oldu Spilkent Toplu Konut Projesi kura tarihi belli oldu

Yeniliklerle birlikte aboneler, 1 Ocak 2025’e kadar akıllı sayaç sistemine geçiş yapmak zorunda olacak.

Elektrik Aboneliklerinde Yeni Dönem

Elektrik aboneliği işlemlerinin cep telefonundan yapılmasına imkan tanıyan yeni sistem, 1 Ocak 2024’te devreye girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) taslağına göre hazırlanan projeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS)

MASS, akıllı elektrik sayaçlarıyla oluşturulan ve Türkiye’deki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların bu sisteme bağlanmasını sağlayan bir proje olarak tanıtıldı. Uygulama sayesinde, elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşme ile elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabiliyor. MASS sistemi; modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşuyor.

Kurulum ve Bakım Sorumluluğu

Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların MASS kapsamına alınması, gerekli teçhizatın, altyapının ve akıllı sayaçların kurulumu, işletilmesi ve bakımı, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin sorumluluğunda olacak.

Zorunlu Geçiş Takvimi

  • 1 Temmuz 2024: Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmişe yönelik verilerini de içerecek şekilde takibini sağlayacak mobil uygulamayı geliştirecek.
  • 1 Temmuz 2024: Elektrik dağıtım şirketleri, gerekli verileri EPİAŞ’a sağlayacak altyapıyı oluşturacak.
  • 1 Ocak 2025: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi’ni yayımlayacak.
  • 1 Nisan 2025: Dağıtım şirketleri, şartnameye uygun Merkezi Haberleşme Yazılımını kuracak.
  • 1 Ağustos 2025: Uzaktan okuma yapılabilen bütün sayaçların verilerinin, Merkezi Haberleşme Yazılımı ile entegrasyonu tamamlanacak.
  • 1 Haziran 2025: Dağıtım şirketlerinin tedarik edeceği tüm akıllı sayaçlar, modemler, merkezi haberleşme yazılımları ve veri yoğunlaştırıcılar, beraber çalışabilirlik ilkesine uygun olacak.

MASS projesi ile elektrik aboneliklerinde büyük bir değişim yaşanacak. 2025 yılına kadar tüm abonelerin akıllı sayaç sistemine geçiş yapması zorunlu kılınacak. Bu yeni sistem, kullanıcıların elektrik tüketim verilerini daha şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi