Yunusemre Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan Akgedik Mahallesi’nde bulunan 20 adet arsayı açık teklif usulü ile satacağını duyurdu

Mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:157 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacak. Taşınmaz satış ihale bedelinin peşin ödeneceği belirtildi.

Yunusemre Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İsteklilerin gerekli belgeleri ihale saatinden 60 dakika öncesine kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınmaz satışı için Şartname bedeli 250 TL. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Yunusemre Belediyesi’ne ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Taşınmazlar Tapu Kütüğünde ki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat ve v.b.) alıcının sorumluluğundadır.”  denildi.

İngiltere Asgari Ücret 2024: Ortalama Meslek Maaşları ve Yaşam Maliyeti! İngiltere Asgari Ücret 2024: Ortalama Meslek Maaşları ve Yaşam Maliyeti!

İhaleye katılım için gerekli belgeler:

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

b) Geçici Teminata İlişkin Belge. (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır)

c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden temin edilecektir)

d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)

e) Yunusemre Belediyesine ait herhangi bir vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge.

f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı

g) Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

5- Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilerin İhale listede belirtilen şekilde şartname bedeli ve Geçici teminat bedeli yatırması zorunludur. ( Belediye veznesi 17:00 saatine kadar tahsilat işlemi yapmaktadır.)

Bilgi için 0(236) 229 20 23/5106 numaranın aranabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi