Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir borçtan dolayı bin 363 metrekare otogaz istasyonu ve tank icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1318 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceği belirtildi.

Depoları doldurun! Ertelenen akaryakıt zammı yarın! Depoları doldurun! Ertelenen akaryakıt zammı yarın!

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları arasında şu bilgiler yer aldı:

Nitelik üzerinde otogaz istasyonu ve tank bulunan bilirkişi raporuna göre, "Değer tespitine konu olan taşınmaz, Ahmetli ilçesi Alahıdır mahallesi 301 ada 7 parselde kayıtlı üzerinde Otogaz İstasyonu ve tank bulunan tarla niteliğinde kayıtlıdır.

Parsel yüzölçüm alanı 1.363,18 m2 'dir. Değer tespitine konusu taşınmaz, İzmir-Ankara Asfaltına cephelidir. Taşınmazın bulunduğu parsel ara parsel konumunda olup kuzey yönünden İzmir-Ankara Asfaltı ile diğer yönlerden komşu parseller ile sınırlı olup, Yamuk geometrik şeklinde düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Konum olarak Ahmetli İlçe merkezine kuş uçumu 2500 metre, Gökkaya Mahallesi yerleşik alanına kuş uçumu 2500 metre, Alahıdır Mahallesi yerleşik alanına kuş uçumu 1000 metre mesafede ve İzmir-Ankara Asfaltına cepheli konumdadır. Her ne kadar dava konusu parsel, tapu kayıtlarında üzerinde otogaz istasyonu ve tank bulunan tarla vasfında görülse de yerinde yapılan incelemeler neticesinde; taşınmazın tamamının pürüzlendirilmiş saha betonu ile kaplandığı, üzerinde kısmen demir konstrüksiyon ve kısmen tuğla duvarla inşa edilmiş, üzeri trapez saç ile kapatılmış ve oto lastikçisi olarak kullanılan basit bir yapının mevcut olduğu görülmüştür.

Parsel, doğusunda bulunan ve üzerinde otogaz işletmesinin yer aldığı 1149 parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Parselin herhangi bir tarla vasfı kalmamıştır. Dava konusu taşınmaz üzerinde tüm alanı kaplayacak şekilde saha betonu atılmıştır. Saha betonun 0-5 yaş arasında olduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden yıpranma payı düşülmeyecektir. Toplam Saha betonunun büyüklüğü yaklaşık 1363,00 m²’dir. Söz konusu beton IA yapı sınıfına aittir. Ayrıca parsel üzerinde oto lastikçi olarak kullanılan basit yapı tarzında, tek katlı yaklaşık 50 m² büyüklüğünde bir yapı bulunmaktadır.

Ahmetli Belediyesi İmar Müdürlüğünden şifaen alınan bilgilere göre taşınmaz, Akaryakıt Ve Lpg İstasyonu şeklinde imar durumuna sahiptir. Fakat alanı 1.600 m²’nin altında kaldığı için tek başına imar durumuna uygun olarak yapılanamayacak durumdadır. Bu yüzden değerlendirme esnasında imar durumu göz önünde bulundurulmadan sadece arsa vasfı ile değerlendirilecektir. Arsanın değerinin tespitinde emsal karşılaştırma, üzerinde ki binanın değerlendirilmesinde ise Maliyet Yaklaşımı yöntemleri kullanılacaktır.

Taşınmazın yukarıda bahsedilen özellikleri, konumu, şehir merkezine olan mesafesi, yaşı ve yapı özellikleri, imar durumu gibi değere tesir eden unsurlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim maliyetleri ve serbest piyasada oluşan emsal alım ve satım rayiçleri nazara alındığında değer tespitine konu taşınmazın satışa konu 2024 yılı değeri iki milyon on iki bin lira denildi.

Kaynak: Haber Merkezi