Türkiye’nin geleceği bu merkezde…  Servet niteliği var! Türkiye’nin geleceği bu merkezde… Servet niteliği var!

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Salihli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu bir borçtan dolayı 3 bin 723 metrekare çırçır fabrikası ve müştemilatının satışa çıkardığını duyurdu

Mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceği belirtilirken satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Manisa’nın Salihli ilçesinde Atatürk Mahallesi, 2514 ada ve 10 parselde kayıtlıdır. Taşınmaz tapu kaydına göre 3.723,45 metrekare yüzölçümlü taşınmaz arsa vasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz; taşınmazın üzerinde farklı yapılar vardır. Daha önce çırçır fabrikası olarak kullanılan 925,66 metrekare büyüklüktedir. Bu yapının komşu parsele olan kısımları tuğla duvardır. Bir kısmı tek katlı betonarme binadır ve oldukça bakımsızdır. Kalan kısmı profil kolon üzeri çelik makaslı sac örtülüdür. Depo olarak kullanılmaktadır. Depo ve imalathane olarak kullanılan yapı 1597,32 metrekare büyüklüktedir. Bu yapı çelik ve betonarme kolonlar üzerine çelik makaslar yapılarak sac ve atermit ile örtülmüştür. Turşu imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Zeminde 25,736 metrekare büyüklükte kantar binası vardır. Kantar çok eski ve faal durumda değildir.

Kantar ve tesisatının yalnız hurda değeri vardır .Kantarın bitişiğinde 33,29 metrekare büyüklükte kantar yazıhanesi ve üstünde bekçi odası vardır. Bu bina kullanılmamaktadır. Bu binaların bitişiğinde Büro vardır ve faal durumda değildir.

Normal katıda tesisin bekçi binasıdır. Yapı oldukça eskidir. Taşınmazın yola cephesi tuğla duvardır ve büyük sürgülü demir kapısı vardır. Taşınmazın boş alanları ve sayaların zemini beton kaplıdır. Taşınmazın elektrik içme suyu ve alt yapısı vardır. Muhammen bedeli 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

İmar Durumu: Atatürk Mahallesi 2514 ada 10 nolu parsel onaylı imar planında Gayri Sıhhi Müessese (GSM) alanında kalmakta olup, taşınmazın 10 metre ön ve 5 metre komşu parsellerden yapı yaklaşma mesafesi bulunmaktadır. Taşınmaz, Emsal:1.00, yükseklik: 7.50 metre olarak yapılaşma koşuluna sahiptir. Taşınmazın onaylı imar planındaki konumunu gösterir kroki yazımız ekinde gönderilmektedir. Arşivimizde yapılan incelemede, Atatürk mahallesi 2514 ada 10 parsele ait ruhsat kaydı tespit edilememiştir.

Kaynak: Haber Merkezi