GDZ Elektrik duyurdu! 14 Temmuz Pazar Kula, Şehzadeler, Alaşehir elektrik kesintisi GDZ Elektrik duyurdu! 14 Temmuz Pazar Kula, Şehzadeler, Alaşehir elektrik kesintisi

Manisa’da son zamanlarda artan yangınlar sebebiyle vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Yangınların önüne geçebilmek adına Valilik kararları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Manisa Valiliği yayımladığı duyuruda, üretim sezonu olması sebebiyle il genelinde hasat işlemleri devam ediyor. Ancak, Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünce 14.06.2024 Cuma günü ilimizde sıcaklığın yüksek seyredeceği bildirilmiş olup, rüzgarında etkisiyle biçerdöver ile hububat hasadı yapılması durumunda yangın risklerinin artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle il genelinde  gün süreyle biçerdöver ile hububat hasadının durdurulmasına karar verdi.

Manisa Valiliği Uyardı

Mezkur Kanunun 66. maddesi "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır...'' hükmünü amirdir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla 14.06.2024 tarihinde 1 (bir) gün süreyle biçerdöver ile hububat hasadı iş ve işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Belirtilen karara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatlar Kanununun 32. maddesine istinaden idari yaptırım kararı uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

Kaynak: Haber merkezi