2023 yılında güncellenen enflasyon verisiyle birlikte hemşire maaşları da güncellendi. 2023 hemşire maaşları çalışan ve mesleğe yeni başlayacak olan hemşire adayları için oldukça merak konusu... 2023 Hemşire maaşları ne kadar? İşte detaylar…

Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Hemşire maaşları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kamu sektöründe çalışan hemşireler genellikle kıdeme, görev derecesine veya çalıştıkları kurumdaki pozisyona göre maaş alırken, özel sektörde maaşlar daha değişken olabilir ve bu kurumların politikalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 2023 yılında hemşire maaşları 26 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

2023 Yılı Hemşire Maaşları Ne Kadar?

2023 yılında yapılan ocak zammıyla beraber hemşire maaşı 13 bin 115 liraya yükselmişti. Ekim ayında yapılan seyyanen zamla beraber en düşük hemşire maaşı 26 bin 152 TL’ye yükselmiş oldu.

Kıdem Düzeylerine Göre Hemşirelik Maaşı

Hemşirelerin kıdem seviyesine göre de maaşları farklılık gösterebilir. Kıdem seviyesi arttıkça hemşirelerin aldığı maaş da artar. Deneyimli ve uzun süre çalışan hemşireler genellikle daha yüksek maaşlar alabilirler. Kıdem seviyelerine göre hemşire maaşları şu şekildedir:

Hemşirelikte 10 yılı dolduran hemşirelerin maaşı 33 bin 675 TL’dir. 20 yıldan beri bu mesleği yapan hemşirelerin aldığı maaş 41 bin 300 TL’dir. 30 yıllık hemşireler ise 48 bin 925 TL maaş alırlar.

Eğitim Seviyelerine Göre Hemşirelik Maaşları

Hemşire maaşlarını etkileyen bir diğer faktör ise eğitim seviyesidir. Lise, önlisans ve lisans mezunu olan hemşirelerin maaşları şöyledir:

Lise mezunu hemşirelerin en düşük maaşı 22 bin TL’dir. Önlisans mezunu hemşirelerin maaşı 24 bin 75 TL iken lisans mezunu hemşirelerin maaşı ise 26 bin 152 TL’dir.

Çalıştıkları Sağlık Kurumuna Göre Hemşire Maaşları

Özel veya devlette çalışan hemşireler farklı maaşlar almaktadır. Kamu hastanelerinde çalışan hemşireler genellikle belirli bir kademeye göre maaş alır ve bu kademeler genellikle deneyim ve eğitimle birlikte artar. Özel sektördeki maaşlar ise daha esnek olabilir ve bu kurumların politikalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Hemşireler birçok alanda çalışır. Hemşireler de çalıştıkları bölüme göre maaş alır. İşte hemşirelerin çalıştığı alanlar:

Başhemşire

Ebe

Aile hekimliği hemşiresi

Acil hemşiresi

Ameliyat hemşiresi

Nöral terapi nedir? Nöral terapi yan etkileri Nöral terapi nedir? Nöral terapi yan etkileri

Anestezi hemşiresi

Diyaliz hemşiresi

Erkek hemşire

Hemşirelerin çalıştığı bölümlere göre maaşlar şöyledir:

Başhemşire Maaşı Ne Kadar?

Sağlık kuruluşlarında hasta bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve koordine edilmesi için sorumluluk üstlenen kişilerdir. 2023 yılında başhemşire maaşları 30 bin TL ile 50 bin TL arası değişebilir.

Ebe Maaşları Ne Kadar?

Hamilelik, doğum, doğum sonrası bakım, anne ve bebek sağlığı gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilerdir. Ebeler de hemşireler gibi hastaların bakımını üstlenirler. Ebeler en düşük 24 bin TL maaş alırken, kıdemli ebeler 30 bin TL’ye kadar maaş alırlar.

Acil Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Acil hemşiresi, acil serviste hastaların acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydukları durumlarda çalışan ve çeşitli görevleri yerine getiren bir sağlık profesyonelidir. Acillerde hasta popülasyonunun fazla olması sebebiyle acil hemşireleri diğer bölümlerde çalışan hemşirelere göre daha yüksek maaş alabilirler. Acil hemşire maaşları en düşük 25 bin TL’den başlayarak 35 bin TL’ye kadar yükselebilir.

Aile Hekimliği Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Aile hekimliği hemşireleri, aile hekimlerinin yardımcılığı görevini üstlenir. Aile hekimliğinde çalışan hemşireler kıdemlerine göre maaşları değişiklik gösterebilir. Aile hekimliği hemşiresi maaşları 2023’te en düşük 24 bin TL’dir. Kıdemli aile hekimliği hemşiresi maaşları ise 30 bin TL’ye kadar maaş alabilir.

Ameliyat Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Ameliyat hemşiresi, cerrahi operasyonlarda hastaların bakımını üstlenen ve cerrah ekibine destek sağlayan sağlık personelidir. Ameliyat hemşiresinin maaşları 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiklik gösterebiliyor.

Anestezi Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Anestezi hemşiresi, cerrahi operasyonlarda anestezi uygulamasını yönetir. Bu hemşireler aynı zamanda hastaların ameliyat sırasında ve sonrasındaki bakımını da yapar. 2023 yılında anestezi hemşiresi en düşük 26 bin TL alırken en yüksek 36 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Diyaliz Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Diyaliz hemşiresi, böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde, diyaliz cihazlarıyla yapılan tedavi sürecinde önemli bir rol oynar. Diyaliz hemşirelerinin maaşları 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişebilir.

Erkek Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Erkek hemşirelerin maaşları diğer hemşirelerden farklı değildir. Erkek hemşireler de yukarıda bahsedilen bölümlere, çalıştıkları kurumlara, kıdemlerine göre maaş alırlar.

Sonuç olarak hemşire maaşları, eğitim seviyesi, çalıştığı kurum, kıdem gibi faktörlere göre değişebilir. 2023 yılında hemşire maaşları en düşük 26 bin TL, en yüksek ise 50 bin TL oldu.

Kaynak: Haber Merkezi