Bu yıl, kira geliri elde edenlerin vergi ödemelerini eksiksiz yapmaları için çeşitli önlemler alındı. Ülke genelinde 7 milyon civarında kira geliri elde eden mükellefin, vergilerini tam olarak ödemesi hedeflendi.

2023 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ve ilk taksit ödemeleri için son tarih, 1 Nisan olarak belirlendi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira geliri beyannamesinin son günü olan 1 Nisan'ı hatırlatarak, mesken kira geliri elde edenlerin 2023 yılı için belirlenen 21 bin TL'lik istisna tutarını aşmaları durumunda beyanname vermeleri gerektiğini belirtti.

Özelmacıklı şu bilgileri paylaştı: Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira geliri elde edenlerin ise kira gelirlerinin brüt tutarının 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL'yi aşması halinde beyanname verecek.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak adlandırıldığını ve belirli şartlar altında gelir vergisine tabi olduğunu açıkladı.

“Kira geliri 21 bin TL’yi aşarsa beyanname verilmeli”

Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edildiğini ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, şöyle konuştu:

"Mesken kira geliri elde edenlerin, 2023 yılı için belirlenen 21 bin TL'lik istisna tutarını aşmaları durumunda beyanname vermeleri gerekmektedir. Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler ise, 2023 yılı için belirlenen 150 bin TL'lik beyanname verme sınırını aştıklarında beyanname sunmaları gerekmektedir”

Bir meskene birden fazla kişi ortaksa

Birden fazla kişinin bir meskene ortak olması halinde, her bir kişinin sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekmektedir

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde tercih edilebilecek gider yöntemleri

Özelmacıklı, kira gelirlerinin vergilendirilmesinde tercih edilebilecek gider yöntemleri hakkında da bilgi verdi.

"Götürü gider yöntemi seçildiğinde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indirilebiliyor. Gerçek gider yönteminde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir. Örneğin, sahip oldukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.”

Son gün 1 Nisan

Beyannamenin son gününün 1 Nisan olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, “Kira gelirine ilişkin beyannamenin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilmesi mümkün. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır. Sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ve Dijital Vergi Dairesinden giriş yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Cezai işlemler uygulanabilir

Cezai işlemlerin olduğunu söyleyen Özelmacıklı, sözlerini şöyle bitirdi:

“Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5’ine kadar değişebiliyor ve kişi istisna tutarından da yararlanamıyor.”

Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu! Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!

Kaynak: İHA