Rızık duası, kişinin helal ve bol rızık elde etmesine yardımcı olur. Rızık duası, kişinin haramdan ve şüpheliden korunmasına yardımcı olur. Rızık duası, kişinin rızıksızlıktan ve fakirlikten kurtarılmasına yardımcı olur. Rızık duası, kişinin kanaatkar ve şükreden bir kul olmasına yardımcı olur.

Bunu takmayan kadın yok... Uzmanı o hataya dikkat çekti! Bunu takmayan kadın yok... Uzmanı o hataya dikkat çekti!

Rızık Duası

Rızık duası, aşağıdaki gibi okunabilir:

“Allah’ım! Helal rızkınla yetinmeyi, haramından uzak durmayı bana nasip eyle. Beni başkalarına muhtaç kılmayıp, lütfunla zengin kıl.”

RIZIK DUASI

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami Enterzukanî helâlen tayyiben Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu Ve in kâne kâriben yessirhü Ve in kâne kalîlen kessirhü

ANLAMI

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir Eğer yerde ise onu çıkar Uzakta ise onu yaklaştır Yakın ise kolaylaştır Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.