Rekabet Kurulunun 28 Kasım 2021 tarihli kararı ile zincir marketlere 4054 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesi ile değişen oranlarda idari para cezası uygulanmıştı.

  Bu çerçevede, adı geçen teşebbüsler tarafından anılan idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Ankara 7. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davalarda, öncelikle tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması isteminin reddine, ardından yapılan yargılama neticesinde, anılan mahkemece 14 Mart tarihinde tüm davaların reddine karar verildi. Söz konusu teşebbüsler hakkında da verilen kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı.

Asgari ücret zammında işveren ve işçinin ters düştüğü bir konu var Asgari ücret zammında işveren ve işçinin ters düştüğü bir konu var

  Öte yandan, verilen ret kararlarına karşı, tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde karara karşı istinaf kanun yolu açık bulunuyor. İHA