Vestel Beyaz Eşya, yatırımcılarına temettü dağıtma kararı aldı. Şirketin net 0,6533 TL temettü, 29 Temmuz 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

Vestel Beyaz Eşya, şirket pay sahiplerinin hesaplarına 29 Temmuz'da tarihinde yansıyacak şekilde net 0,6533 lira kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, "1.161.481.610 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,7259 TL, net 0,6533 TL olmak üzere) 25 Temmuz 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Temettü Nedir?

Temettü şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Yıllık bilançoya göre belirlenen net kardan ya da bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye konulacak bir maddeyle, bazı pay tiplerine temettü ile ilgili olarak ayrıcalık tanınabilir. Böyle durumlarda, kar dağıtılırken yapılan ayrıcalıklarla ilgili oranlar dikkate alınmaktadır.

Ziraat Bankası’ndan kredilerle ilgili flaş duyuru! Ziraat Bankası’ndan kredilerle ilgili flaş duyuru!

Şirketlerin temettü dağıtım tarihleri ise, değişkenlik göstermekle birlikte genellikle ikinci çeyrek içerisinde gerçekleşmektedir. Temettü hakkı kazanmak için şirket genel kurulunda belirlenen temettü dağıtım tarihinde ilgili hisse senetlerine sahip olmanız yani şirkete ortak olmanız ve kar payı alma hakkı kazanmanız gerekir. Temettü dağıtım tarihleri önceden BIST’te bildirilir ve kamuoyuna duyurulur. Bu tarihten bir gün önce hisse senedine yatırım yapmanız dahi temettü almanız için yeterlidir.

Nakit temettü alabilmeniz için temettünün dağıtılacağını gün hesabınızda hisse senetlerinin bulunması gereklidir. Alacağınız nakit miktar, şirketin önceden açıkladığı hisse başına net temettü tutarına ve elinizde bulunan hisse senedi adedine bağlıdır. Örnek olarak X şirketi hisse başına 1 TL net temettü ödeyeceğini açıkladı ve portföyünüzde X hissesinden 3.000 adet var. 3.000 TL’niz temettü ödeneceği tarihten iki gün sonra hesabınıza geçecektir. Temettünün dağıtılacağının açıklandığı tarihte hisse senedi fiyatı ödenen temettü miktarı kadar düşer.

Kaynak: Haber Merkezi