MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek üzüm üreticilerinin talep ve beklentilerini iletti.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek üzüm üreticilerinin talep ve beklentilerini iletti.

AA muhabirine, ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer aldığını, üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık yüzde 85'inin ihraç edildiğini belirtti.

Manisa'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 50 bin üzüm üreticisi bulunduğunu bildiren Akçay, kuru ve yaş üzüm işletmeleri ile yaş ve salamura yaprak sektöründe çalışanlar, bağcılık sektöründe faaliyet gösteren makine sanayi tarımsal ilaç ve gübre bayileri, bağlarda çalışanlar ve ulaşım sektörü dahil edildiğinde Manisa'da yaklaşık 200 bin ailenin geçimini üzümden sağladığına dikkati çekti.

"Manisa için üzümün ailenin geçim kaynağı, gençlerin çeyizi, öğrencilerin harçlığı, rızık ve nafaka" anlamını taşıdığını vurgulayan Akçay, ziyaretlerinde Manisalı üzüm üreticilerinin, TMO'nun Manisa'da yeterli sayıda üzüm alımı ofisi açılmasına ilişkin talebini de ilettiğini aktardı.

MHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi MHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi

"ÜZÜM MÜDAHALE KURUMU KURULMALI"

Akçay, bağcılığın geliştirilmesinin her şeyden önce elde edilen ürünün taze veya işlenmiş olarak iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesine bağlı olduğuna işaret ederek, çekirdeksiz üzümde arz talep dengesinin bozulmasının, üreticileri mağdur ettiğini söyledi.

Bu nedenle öncelikle üretim planlaması ve fiziki planlama yapılması gerektiğini ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Üzüm üretiminde oluşan arz fazlalıkları için alternatif tüketim imkanları geliştirilmeli. Çekirdeksiz kuru üzüm arzının azaltılması amacıyla yaş üzüm ihracatı geliştirilmeli. Lisanslı depoculuk sistemi kurulmalı ve depolama maliyeti desteklenmeli. Rekoltenin yüksek olduğu dönemlerde fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesi veya kazanılmış ihracat pazarlarının korunabilmesi amacıyla kalitenin bozulduğu yıllarda kullanılmak üzere, gereken miktarda ürünün piyasadan çekilip depolanması için bir stok kurumunun oluşturulması gerekiyor. Üzümün serbest piyasada gerçek fiyatının oluşabilmesi için ihtisas borsaları oluşturulmalı ya da mevcut borsalara işlerlik kazandırılmalı, ticaret borsaları tescil kurumu olmaktan kurtarılmalı."

Rekolte hesap ve tahmininin, tarım il müdürlükleri, çiftçiler, ziraat odaları, Bağcılık Araştırma Enstitüsü, TMO, TARİŞ, ticaret borsaları ve ihracatçılardan oluşacak bir komisyon tarafından belirlenmesini öneren Akçay, oluşturulacak komisyonun üyeleri arasından "üzüm müdahale kurumu" kurularak fiyat dalgalanmalarının önlenmesini talep etti.

Akçay, ihracat pazarlarının geliştirilmesi ve artırılması, ürünün rekabet gücünün, iç tüketimin artırılması ve yeni tüketim alanları yaratılması için "üzüm tanıtım grubu" oluşturulması gerektiğini de söyledi. AA