ilan.gov.tr’de arsa, tarla, araç ilanları yayınlanmaya devam ediyor… Gördes Belediyesi ilan.gov.tr. aracılığıyla 2023 model Togg marka aracı satışa çıkardığını duyurdu

Gördes Belediye Bakanlığına ait 2023 model Togg marka aracın 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Kültür Sarayı Konferans salonunda açık artırma sureti ile satışının yapılacağı ifade edildi. 

45 BB 999 plakalı 2023 model Kula grisi Togg marka aracın geçici teminatının 48 bin TL; satış değeri ise 1.6000.00 TL olarak belirlendi.

Selçuk Geçer’den tüyo: Uzun vadede çok kazandıracak Selçuk Geçer’den tüyo: Uzun vadede çok kazandıracak

Aracın özelliklerinde şu bilgiler yer aldı: “T10X V2 RWD uzun menzil otomatik vites elektrikli SUV, Kula grisi, 8633 km’dir. Araç üzerinde opsiyonların tamamı bulunmaktadır.”

İhaleye katılmak için istenen belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler için)
 • İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi(Gerçek kişiler için)
 • İrtibat için telefon, varsa mail adresi.
 • Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
 • İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
 •  Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 • Gördes Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (İhale şartnamesi ücretsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nde görebilir veya   KDV dâhil 1000 TL' bedel ile satın alınabilir.)
 • İhaleye katılacak olanlar geçici teminatı ve şartname bedelini Belediyemiz veznesine veya  İş Bankası TR05 0006 4000 0013 5280 1860 91 ıban nolu hesabına ödeyebilir.
 • Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 06/06/2024  Perşembe günü saat 14:00 ‘e kadar Gördes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Kaynak: Haber Merkezi