Bir borçtan dolayı Salihli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Salihli’de 2 bin 406 metrekare arsa satışa çıkarıldı.

Mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceği belirtildi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Manisa’nın Salihli ilçesi Kırveli Mahallesi’nde 2822 ada 4 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre 2.406,00 metrekare yüzölçümlü arsa vasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz, parsel üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir zirai muhdesat yer almamaktadır. Parsel köşe parsel durumundadır. Taşınmaz topografik olarak düz bir arazi üzerinde yer almaktadır. Geometrik olarak düzgün bir şekle sahiptir. Parselin etrafında yapılaşma mevcuttur. Parsel üzerinde yaklaşık 320 m2 alana sahip sundurma yapısı mevcut olup demir profiller üzeri sac çatıdan oluşmaktadır. Sökülebilir ve taşınabilir özellikte olması nedeniyle hesaplamaya alınmamıştır. Muhammen Bedeli 11.200.000 TL’dir.

Adresi: Kırveli Mahallesi Salihli / MANİSA

Yüzölçümü: 2.406,00 metrekare

Piyasalar bu haberi bekliyordu! Moody’s’ten Türkiye kararı! Piyasalar bu haberi bekliyordu! Moody’s’ten Türkiye kararı!

İmar Durumu: Kırveli Mahallesi 2822 ada 4 parsel no’lu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (K.D.K.Ç.A.) olarak planlanmıştır. Emsal: 0,60’dır. Taşınmaza yollardan 10 metre ve komşu parsellerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir. Yencok: 15.50’dir. Taşınmazın onaylı imar planındaki konumunu gösterir krokisi (ölçeksiz olarak) yazımız ekinde sunulmuştur. Kırveli mahallesi 2822 ada 4 parsele ait ruhsat dosyası tespit edilememiştir.

Kaynak: Haber Merkezi