Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa Valiliği ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa Valiliği ziyareti

Yunusemre Belediyesi’nin de taraf olduğu davada mahkeme Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi’nin davaya konu olan alanda yapılan imar düzenlemesini şehircilik ilkelerine plan yapım esaslarına, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı olduğuna hükmetti. Yunusemre Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Manisa 2. İdare Mahkemesine şahıslar tarafından açılan davada, belediyemiz kamu yararı açısından taraf edilmiştir. İlgili davanın konusu Muradiye Belediyesi tarafından yapılan 1/1000 ve 1/ 5000’lik planlarda konut alanlarının ihtiyacının karşılamak üzere ağırlıklı kamusal donatı alanları (cami, okul, park vs) olarak öngörülen ve üzerinde şahıslara ait ticaret parselleri de bulunan alanın Muradiye OSB sınırları içerisine alınarak kamulaştırılmak istenmesi ve kamusal donatı alanlarının (şahıslardan kesilen) amaç dışında kullanımını engellemek için açılmıştır. Açılan davada bilirkişi raporları incelendiğinde “Muradiye OSB tarafından OSB ticaret alanı, hizmet destek alanı gibi OSB içerisinde ayrılması zorunlu olmayan ve temel işlevi ticaret olan alan olarak kullanıma açıldığı, satıldığı tespit edilmiş olup (konut alanı) plan kararlarının ihtiyacını karşılamak üzere planlanmış olan kamusal donatı alanlarını kaldırmak suretiyle OSB sınırlarını belirlemenin, şehircilik ilkelerine planlama esaslarına imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı olduğu görüş ve değerlendirmesine varılmıştır” denilmektedir. Bilirkişilerin yukarıda belirtilen gerekçeleri doğrultusunda Muradiye OSB’ye ait 1/1000 ve 1/ 5000’lik plan kararları gerekçeli olarak yürütmesi durdurulmuştur. Takdir ve kesin karar mahkemenindir. Belediyemizce de mahkemenin verdiği yürütme durdurma kararı kamu yararı açısından ve ilgili mevzuat doğrultusunda incelenmiş, konut alanlarının ihtiyacı doğrultusunda ayrılmış olan bölgenin, ticari kazanç olarak kullanılması, kamu yönetimi ve vicdanı açısından uygun görülmemiş olup mahkemenin aldığı karara itiraz edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: Haber Merkezi