1 Temmuz itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni düzenleme ile BES katılımcıları, kredi kullanmadan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için birikimlerinden kısmi ödeme yapabilecekler. İşte detaylar…

Kısmi Ödeme Dönemi Başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yeni avantajlar sunan kısmi ödeme dönemi, 1 Temmuz itibarıyla resmen başlıyor. Bu düzenleme ile katılımcılar, BES hesaplarında biriken devlet katkısı da dahil olmak üzere, birikimlerinin belirli bir kısmını evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında çekebilecekler. Böylece, hayatın önemli aşamalarında karşılaşılan nakit ihtiyaçlarına çözüm bulunurken, BES’ten tamamen çıkmadan tasarruflarına devam edebilecekler.

Yeni Düzenleme ile Gelen Avantajlar

Yeni düzenleme, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın analiz ve açıklamalarıyla birlikte birçok avantajı beraberinde getiriyor. Katılımcılar, kısmi çekiş hakkı, temlik hakkı, yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında devlet katkısı, 45 yaş üstü kişilerin otomatik katılım sistemine dahil olma hakkı ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı verilmesi gibi haklardan yararlanabilecekler.

Kısmi Ödeme Hakkı ve Şartları

BES yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, evlilik, konut alımı, eğitim ve olağanüstü hallerde sistemden kısmi ödeme yapılmasına izin verildi. Kısmi ödeme hakkını kullanmak isteyen bir katılımcının, en az 5 yıl boyunca sistemde kalmış ve bu süre içinde aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödemiş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50’sine kadar olan kısmını çekme hakkına sahip olacaklar. Katılımcılar, kısmi ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, sistemden çıkmayacaklarına dair taahhüt vermek zorundalar.

Doğal Afet Durumunda Kısmi Ödeme

Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi takip eden 6 ay içinde kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecekler. Bu durumda katılımcılar, afetin meydana geldiği tarihten önceki en son hesaplanan birikim tutarlarının yüzde 50’sine kadar olan kısmını çekebilecekler.

Evlilik ve Konut Alımı Durumunda Kısmi Ödeme

En az 5 yıl sistemde kalmış bir sözleşmesi bulunan katılımcılar, evlilik veya konut alımı durumlarında kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecekler. Bu hak, her katılımcı için bir defaya mahsus kullanılabilecek. Konut alımı için başvuruda bulunan katılımcılar, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar veya kısmi ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde alınan konutun en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren tapu belgesini ibraz etmek zorundalar. Evlilik için başvuruda bulunan katılımcılar ise, başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmi ödeme tarihinden itibaren 2 ay içinde evlilik belgesini ibraz etmeleri gerekecek.

Emeklilerden zam çağrısı! Emeklilerden zam çağrısı!

Eğitim İçin Kısmi Ödeme

En az 5 yıl sistemde kalmış bir sözleşmesi bulunan ve başvuru tarihinde 21 yaşını aşmamış olan katılımcılar, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olmaları halinde, eğitim için kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecekler. Bu hak, katılımcı bazında bir defaya mahsus kullanılabilecek.

Başvuru Süreci

Kısmi ödeme başvurusunda bulunmak isteyen katılımcılar, BES şirketlerinin internet sayfalarında yer alan “Kısmi Ödeme Talep Formu ve Taahhütname” ile başvurularını yapabilecekler. Öngörülen şartların sağlanması halinde, BES şirketi ödemeyi gerçekleştirecek.

Yeni düzenleme ile BES katılımcıları, nakit ihtiyaçlarını karşılayarak tasarruflarına devam edebilecekleri bir döneme giriyor. Bu avantajlar sayesinde BES, katılımcılar için daha cazip hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi