Temmuz ayı memur maaşı zammının belli olmasıyla devlette çalışan memurların yeni maaşları merak ediliyor. Sağlık sektöründe önemli bir yeri olan hemşirelik birçok yeni aday tarafından tercih ediliyor. Bu durumda hemşire maaşı da araştırılıyor. Hemşire maaşları 2024 yılında ne kadar oldu? İşte güncel maaşlar ve hemşirelikle ilgili bilgiler…

Hemşire Maaşları 2024

Hemşirelik mesleği, sağlık sektöründe yer alan en önemli meslekler arasında yer almaktadır. Yoğun çalışma temposuna sahip olan bu meslek dalının temmuz ayı memur zammıyla ne kadar olacağı merak konusudur.

Elbette bu memur zammından sadece devlette çalışan hemşireler yararlanabilmektedir. Özel sektörde çalışan hemşireler ne yazık ki bu memur zammından yararlanamamaktadır.

Hem devlette hem de özelde çalışan hemşirelerin maaşlarını listeledik…

Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Hemsire Maaslari 1

Devlette Hemşire Maaşları

Memur ve memur emeklilerine temmuz ayından itibaren geçerli olmak şartı ile yüzde 19,31 oranında artış yapılmıştır.

Bu yüzdelik göz önüne alındığında hemşire maaşının ne kadar olduğu oldukça merak edilmektedir. Verilen bu yüzdelik göz önüne alındığında ortalama olarak 4 yıllık hemşire maaşları tahmini olarak hesaplanmıştır.

Devlette hemşire maaşı 2024 yılında şu şekildedir:

 • 5/1 üniversite mezunu hemşire maaşının 47 bin 909 TL olması beklenmektedir.

Yeni Atanan Hemşire Maaşı

Hemşirelik bölümünden mezun olup KPSS’ye giren kişiler yeni atanan hemşire maaşı konusu ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

Yeni atanan hemşire maaşı atandığı bölgeye ve atandığı hastaneye göre bazı farklılıklar gösterebilmektedir.

Yeni atanan hemşire maaşı ortalama aşağıdaki gibidir:

 • Yeni atanan hemşirelerin maaşları 45.000 TL ile 48.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hemşire Maaşları Özelde Ne Kadar?

Özel sektörde hemşire olarak çalışmayı düşünenler hemşire maaşları özelde ne durumda olduğunu merak edip araştırmaktadır.

 • Özel sektörde çalışan hemşirelerin maaşları genelde asgari ücret düzeyinde olmaktadır. Bu durum bazı faktörlere göre değişiklik gösterebilse de genellikle 17.000,02 TL’den başlamaktadır. Çalışma süresi ve nöbet gibi faktörlere göre değişebilmektedir.

Hemsire Maaslari 5

ASM Hemşire Maaşı

Aile Sağlığı Merkezleri içerisinde görev yapan hemşireler, aile hekimlerinin yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Pansuman, enjeksiyon ve kan alma gibi işlemleri yapan ASM hemşirelerin aldığı maaşlara kıdeme göre değişiklik gösterebilmektedir.

ASM hemşire maaşları ortalama aşağıdaki gibidir:

 • ASM hemşire maaşı ortalama olarak 30.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir.

Acil Hemşire Maaşları

Acil hemşireleri, acil durumlarda hastaların tedavi ve bakımlarını yürüten kişilerdir. Hastanelerin acil servis kısımlarında görev yapmaktadırlar.

Hastanelerin acil servis bölümleri genel olarak yoğun geçtiği için acil hemşireleri diğer hemşirelerden biraz da fazla ücret alabilmektedir.

Acilde hemşire maaşları yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 • Acil hemşire maaşları ortalama olarak 40.000 TL ile 55.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Anestezi Hemşire Maaşları

Anestezi hemşireleri, hastanenin ameliyathane bölümünde görev yapmaktadırlar. Ameliyatlarda hastalara anestezi uygulayan ve ameliyat esnasında hastanın vital bulgularını takip eden kişilerdir.

Anestezi hemşiresi maaşları ortalama şu şu şekildedir:

 • Anestezi hemşire maaşı ortalama olarak 40.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hemsire Maaslari 2

Ebe Hemşire Maaşları

Ebeler sağlık sektöründe çalışan ve bebeklerin doğumunda görev alan sağlık personelleridir. Ebe maaşları çalıştıkları kuruma, kıdeme ve çalıştıkları kurumun konumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ebe maaşları yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 • Ortalama olarak ebe maaşları 44.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Erkek Hemşire Maaşları

Erkek hemşire maaşlarının diğer hemşirelerin maaşından daha farklı olduğunu söyleyemeyiz. Erkek hemşireler diğer hemşireler ile aynı maaşı almaktadır.

Elbette aldığı maaş çalıştığı hastaneye, hastanenin konumuna ve kişinin kıdemine göre değişiklik göstermektedir.

 • Ortalama olarak erkek hemşirelerin aldığı maaş da 44.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Diyaliz Hemşiresi Maaşları

Diyaliz hemşireleri; diyaliz cihazlarını ve ekipmanlarını kullanan, diyalize giren hastaların bakımını sağlayan sağlık personelleridir.

Diyaliz hemşirelerinin de aldığı maaş hemen hemen diğer hemşirelerin aldığı maaşla aynıdır.

 • Diyaliz hemşiresi maaşları ortalama olarak 44.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Lise Mezunu Hemşire Maaşları

Lise mezunu kişiler de hemşire olarak çalışabilmektedir. Sağlık meslek mezunu kişiler Ortaöğretim KPPS’ye girerek atanabilmekteydi.

 • Lise mezunu hemşirelerin aldığı maaş ortalama olarak 35.000 TL ile 47.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Hemsire Maaslari 3

Hemşireler Ne İş Yapar?

Hemşireler hastaların tedavi ve bakımını yapan sağlık profesyonelleridir. Sağlık kuruluşlarında, evlerde ve okullarda görev yapabilmektedirler.

Peki, hemşireler ne iş yapar? Hemşirelerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Hemşirelerin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • Hastaneye yatan hastaların, tüm bakım ve gereksinimleri ile ilgili değerlendirme ve planlamaları yapmak,
 • Hastaların kayıtlarını tutmak,
 • İlaç ve serumları doğru şekilde ve zamanında uygulamak,
 • Hastaların genel durumunu değerlendirmek ve hastaların genel durumu hakkında doktora bilgi vermek,
 • Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında hastaların tüm bakımlarına yardımcı olmak,
 • Hastaların kan basıncını ve şekerini ölçmek, ölçümlerin sonuçlarını raporlamak hemşirelerin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Hemşire Nasıl Olunur?

En yüksek hemşire maaşı ne kadar diye araştıran kişiler hemşire nasıl olunur diye de oldukça merak etmektedir.

Hemşire olabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Hemşire olabilmek için günümüzde üniversite mezunu olmak gerekmektedir. Sağlık meslek liseleri artık hemşire değil de hemşire yardımcısı yetiştirdiği için liseden hemşire olmak mümkün değildir.
 • Hemşire olabilmek için vicdanlı, şefkatli ve sevgi dolu olmak gerekmektedir. Aynı zamanda soğukkanlı da olmak gerekmektedir.
 • Devlette hemşire olarak çalışmak istiyorsanız mutlaka KPSS’ye girerek yeterli puanı almanız gerekmektedir.
 • Hemşire adayının sorun çözebilme konusunda becerikli olması gerekmektedir.
 • Psikolojik herhangi bir rahatsızlığının bulunmaması gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Hemşire maaşlarına dair sık sorulan soruları yanıtladık!

Hemşire Kaç Gün Çalışıyor?

Hemşire maaşları konusunda araştırma yapan kişiler hemşirelerin haftada kaç gün çalıştığını da merak etmektedir. Türk Hemşireler Derneği’nin yayımladığı yazıda hemşirelerin çalışma saatleri ile ilgili şu şekilde bir ibare bulunmaktadır:

“657 sayılı devlet memurları kanununa göre, memurların haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2368 Sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun uyarınca hemşirelerin çalışma süresi haftada 45 saattir.”

Hemşirelerin Haftalık İzni Var mı?

16.00 – 08.00 saatleri arasında iki sefer çalışan bir hemşirenin 72 saat izin hakkı bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında nöbet durumlarına göre hemşirelerin haftada en az iki gün izin hakları bulunduğu görülmektedir.

Kaç Yaşına Kadar Hemşire Olunur?

Hemşire olabilmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Fakat memur olarak çalışmak istiyorsanız 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekmektedir.

2 Yıllık Hemşire Var mı?

2 yıllık hemşirelik bölümü bulunmamaktadır. Fakat bazı 2 yıllık sağlık bölümlerini okuduktan sonra DGS sınavı ile hemşirelik bölümüne geçiş yapılabilmektedir.

Yani hemşire olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

Sözel Okuyan Biri Hemşire Olabilir mi?

Hemşire maaşlarını araştıran kişilerden bazıları sözel okuyan bir kişinin hemşire olup olamayacağını merak etmektedir.

Lisede sözel bölüm okuyan kişi AYT sınavında sayısal alanda başarılı bir sonuç çıkarırsa hemşire olabilmektedir.

Doğuda Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Hemşirelik mezunu olan kişiler KPSS’ye girdiklerinde genel olarak doğuya atanmaktadırlar. Doğuda hemşire maaşları da ortalama olarak diğer hemşirelerin aldığı maaşlar ile hemen hemen aynıdır.

Yani doğuda hemşire olarak görev yapan bir kişinin aldığı maaş ortalama olarak 45.000 TL ile 55.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Almanya’da Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Türkiye’de hemşire olarak görev yapan pek çok kişi hemşire maaşları Almanya’da ne kadar olduğunu merak etmektedir.

Hemşire maaşları Almanya’da ortalama olarak şu şekildedir:

 • Almanya başlangıç seviye hemşire maaşı 2.500 euro – 3.500 euro
 • Almanya uzman hemşire maaşı 4.500 euro – 6.500 euro

Almanya’da hemşire olarak görev yapan kişiler maaşlarını euro cinsinden almaktadır. Aldıkları maaşları Türk lirasına çevirdiğimizde karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır:

 • Almanya başlangıç seviye hemşire maaşı 88.477,03 TL – 123.867,84 TL
 • Almanya uzman hemşire maaşı 159.258,65 TL – 230.040,27 TL

Muhabir: Özkan Çelik