İslam dininde yer alan temel ibadetlerden olan 32 farz nedir? Altı ayrı başlık altında inceleniyor. İmanın şartları(6), İslam'ın şartları(5), namazın farzları(12), abdestin farzları(4), guslün farzları(3) ve teyemmümün farzları(2), Müslümanların bilmesi gereken temel görevlerdir. Peki, 32 farz nelerdir, 32 farzın maddeleri nelerdir, hangileridir? İşte cevaplar…

Farz Nedir?

Farz: Dini bağlamda fıkhi terim olarak "farz", İslam dininde Allah'ın emri olarak kabul edilen ve Müslümanlara açıkça emredilen görevleri ifade eder. Kur'an'da yer alan kesin emir ve ibadetler farz olarak adlandırılır. Bu, dini bir sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla, günlük hayatta kullanılan "farz" terimiyle dini bağlamdaki "farz" terimi arasında benzerlik bulunsa da, dini bağlamdaki kullanım daha çok İslam'ın temel öğretileri ve ibadetleriyle ilgili olarak kullanılır.

Günlük dilde ise genel olarak bir görevin veya sorumluluğun kesinlikle yerine getirilmesi gereken durumu ifade eder.

32 Farz Nedir?

32 farz: İman, İslam, namaz ve abdest ana başlıklarında toplam 32 adet farz bulunduğu için literatürde ve halk arasında 32 farz olarak geçen dinimizin en temel farzlarıdır. İslam dininde yer alan temel ibadetlerden olan 32 farz, altı ayrı başlık altında inceleniyor. İmanın şartları, İslam'ın şartları, namazın farzları, abdestin farzları, guslün farzları ve teyemmümün farzları, müslümanların bilmesi gereken temel görevlerdir.

32 Farz Nelerdir, Hangileridir?

İman'ın şartları (6) = İman'ın toplamda 6 şartı vardır.

İslam'ın şartları (5) = İslam'ın toplamda 5 şartı bulunmaktadır.

Namaz'ın farzları (12) = Namazın toplamda 6'sı içinde ve 6'sı dışında olmak üzere 12 farzı vardır.

Abdest'in farzları (4) = Abdestin toplamda 4 farzı vardır.

Gusül abdestinin farzları (3) = Guslün 3 farzı vardır.

Teyemmüm abdestinin farzları (2) = Teyemmüm'ün 2 tane şartı bulunuyor.

32 Farzın Açıklamalı ve Anlamlı Listesi

İmanın Şartları Nelerdir?

1.            Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.

2.            Allah'ın meleklerine inanmak.

3.            Allah'ın peygamberlerine inanmak.

4.            Allah'ın kitaplarına inanmak.

5.            Ahiret gününe inanmak.

6.            Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak.

İslam’ın Şartları Nelerdir?

1.            Kelime-i Şehadet getirmek (Eşhedüellâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve Rasulüh.)

2.            Namaz kılmak.

3.            Oruç tutmak.

4.            Zekat vermek.

5.            Hacca gitmek.

Namazın Farzları Nelerdir?

•             Dışındaki Farzlar (6 Tane):

1.            Hadesten taharet (Abdest veya gerekliyse gusül abdesti almak.)

2.            Necasetten taharet (Kıyafetin ve namaz kılınacak yerin temiz olması.)

3.            Setr-i avret (Mahrem yerlerinin örtülmesi.)

Murat Ülker Kimdir? Ülker Ailesi Kim? Serveti Ne Kadar? Murat Ülker Kimdir? Ülker Ailesi Kim? Serveti Ne Kadar?

4.            İstikbal-i kıble (Namaz kılarken kıbleye yönelmek.)

5.            Vakit (Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması.)

6.            Niyet (Namaza niyet etmek.)

•             İçindeki Farzlar (6 Tane):

1.            İftitah tekbiri (Namaza "Allahuekber" şeklinde tekbir alarak başlamak.)

2.            Kıyam (Namazda ayakta durmak.)

3.            Kıraat (Namazda ayakta Kur'an okumak.)

4.            Rükû (Erkeklerde; sırt yere paralel olacak şekilde eğilmek. Kadınlarda ise; erkekler gibi fazla eğilme olmaz.)

5.            Secde (Alnı ve burnu yere koymak.)

6.            Kade-i ahire (Namazın sonunda "Ettahiyyatü" okuyacak kadar oturmak.)

Abdestin Farzları Nelerdir?

1.            Yüzü yıkamak.

2.            Elleri dirseklere kadar yıkamak.

3.            Başın dörtte birini mesh etmek.

4.            Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

Guslün Farzları Nelerdir?

1.            Ağza su vermek.

2.            Burna su vermek.

3.            Bütün vücudu tek bir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmümün Farzları Nelerdir?

1.            Niyet etmek.

2.            Elleri toprağa vurup yüzü mesh etmek. Ardından yine elleri toprağa vurup kolları mesh etmek.

Kaynak: Özkan Çelik