Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, 2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

2024 Memur Yemek Bedelleri

15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 7,70 lira ile 31,41 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek. Bu kapsamda, günlük öğle yemeği ücreti,

1.            600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli memurlar: 7,70 lira

2.            1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergeli memurlar: 13,09 lira

3.            2800'e kadar (2800 dahil) ek göstergeli memurlar: 16,26 lira

4.            4200'e kadar (4200 dahil) ek göstergeli memurlar: 21,07 lira

5.            5400'e kadar (5400 dahil) ek göstergeli memurlar: 28,06 lira

6.            5400'den daha yüksek ek göstergeye sahip memurlar: 31,41 lira

Sözleşmeli personel için günlük öğle yemeği ücreti ise aldıkları ücrete göre belirlenmiş ve şu şekildedir:

•             Günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında, sözleşmeli personelin aldığı ücretle orantılı olarak belirlenmiştir.

Kira gelirleri takip altında! Ev sahipleri dikkat Kira gelirleri takip altında! Ev sahipleri dikkat

Belirtilen ücretler, 15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar geçerlidir. Eğer ek gösterge veya sözleşmeli personel ücretleri değişirse, bu ücretler de güncellenebilir.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 14 bin 870 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 9,37 lira, 25 bin 100 liraya kadar (25 bin 100 lira dahil) olanlardan günlük 16,26 lira, 34 bin 675 liraya kadar (34 bin 675 lira dahil) olanlardan günlük 29,51 lira ve 34 bin 675 liranın üzerinde olanlardan günlük 37,55 lira yemek bedeli alınacak. Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek. Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. 

Kaynak: AA