Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi tarafından yapılan 18 maddelik seçim bildirgesinde polis memurlarının sorunları ele alındı. “Vatanı ve milleti için tehlike gördüğü anda emir beklemeden gözünü kırpmadan tehlikeye atılan bu uğurda şehit ve gaziler veren emniyet teşkilatının emeklisi çalışanı için sorunları dile getirip merhem olmaya çalışan Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Manisa Şubesi Yönetimi olarak;” ifadeleriyle başlayan bildirgenin girişinde, “2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan 13. Cumhurbaşkanının ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir. Devletimiz, milletimiz, Devletimizin kurumları, askerimiz ve polisimizle sorunu olmayan seçime girecek partilerimizden beklentilerimizi içeren seçim bildirgemiz aşağıdadır. Bu uğurda emeği geçecek tüm siyasi parti ve milletvekillerimize Şimdiden teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.

İşte o maddeler;

POLİS SEÇİM BİLDİRGESİ

1- Polis Meslek Kanunu çıkartılarak kurumsal yapı tam oluşturulmalıdır. Polis Şurası kurulmalıdır. Görevde yükselme,emekliliğe sevk ihraç vb. şura tarafından nihai karar verilmelidir. Kurumsal yapı sonrası siyasi baskı son bulmalıdır.

2- Mesleğe girenlerin rütbe basamak geçişi açık olmalı bu vesileyle polislerin kariyer yapması standartlara bağlanmalıdır.

3-Polis Eğitiminde uygulama derslerinde mutlaka sahada çalışmış.uzman olmuş polisler yer almalıdır.(Damdan düşenin halini Damdan düşen bilir)

4-Eğitim, Bilgi, birikim ve yarışma gerektiren Rütbe terfiler, branşlar, misyon koruma ve benzerleri için yapılan sınavlarda standartlar oluşturulmalı şeffaf ve yargı yolu açık bir şekilde yapılmalıdır.

5- Angarya işler,bu işleri yapan diğer kurum personeli nasıl alıyorsa ayrım yapılmadan tüm kulvarlarda (Seçim,maç konser,sınav  vb.) Ücretlendirilmelidir.

6-Polisinde ailesi olduğu unutulmamalı ve aile bütünlüğünü bozan İkinci Şark kaldırılmalıdır.

7- Çalışma şartları konusunda Polisinde insan olduğu unutulmadan, Amirin insafına bırakılmadan standart oluşturulmalıdır.( Orjinal 4 grup şeklinde 12/36 sistemine geçilmesi gibi) kanunen yazılı hale getirilmeli, ancak ama gibi ucu açık kelimeler kullanılmamalıdır.

8-Suçla etkin mücadelede polis yalnız bırakılmamalı, tüm kurumlar etkin bir şekilde suçla mücadelede üstüne düşeni yapmalıdır.

9-İnfaz Kanunu yeniden düzenlenmeli çocuk ve suçlularda ıslah yolları etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Suçluların verdikleri maddi zararlar kendilerine rücu ettirilerek kamudan bu maddi yük kaldırılmalıdır.

10- Emekliliğe esas olmak üzere Yıpranma payının tamamı yaş haddinden düşülmelidir.

11-Milli ve Resmi bayramlardaki izinler senelik izinlere eklenmelidir

12-Eşit işe eşit ücret anlayışı gereği aynı işi yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik ile  Emniyet Teşkilatı  Özlük hakları eşitlenmelidir.

13- Standart olarak belirlenen mesai saati dışında çalışılan Fazla Mesailer, hafta sonu mesaileri ve Bayram mesaileri saat başı olarak ücretlendirilmeli ve ödenmelidir.

14-657 Sayılı Devlet Memurları kanununda yer alan ek gösterge cetvellerinde Polis Memuru rütbe olarak yer almalı ek göstergesi Astsubaylar ile eşitlenmelidir. Ayrıca kendi arasında a.b gurubu yazılmadan Astsubay  ve öğretmen cetvellerinde olduğu gibi  eğitim durumu ayrımı kaldırılmalıdır.

15- İş hayatı boyunca devam eden sosyo ekonomik yaşam gereği hak kaybı olmaması için Emeklilikte de Emniyet Hizmetleri Tazminatının ödenmesi devam etmelidir.

16- Emekli olunduğunda eşimizden ayrılmıyoruz bu nedenle Aile yardımı emeklilikte de ödenmelidir.

17-Polsan , Oyak gibi profesyonel yönetime devredilerek,emeklilikte de üyeliğin devamı sağlanmalıdır.  Zorunlu Polsan üyeliği iptal edilmeli gönüllülük esası getirilmelidir.

18-3201 sayılı Kanuna göre Silah taşıyıp 2559 Sayılı Kanuna Göre Silah kullanıyoruz. Emekli olduğumuzda 6136 sayılı Kanuna göre Silah ruhsatı alıyoruz. Bu garabet durumun kaldırılarak Emekli olduğunda Silahına el konulan Polislere 3201 de yapılacak düzenleme ile Emekli Kimliğinde yazılmak suretiyle Silah veya silahları teslim edilmelidir. HABER MERKEZİ

Editör: Onur Yılmaz