Ege’de 1 sektör 2 milyar doları, 8 sektör 1 milyar doları aştı Ege’de 1 sektör 2 milyar doları, 8 sektör 1 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yeni bir vergi paketi hazırladı. Pakete göre, hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitleri dikkate alınacak, kayıt dışı çalışma ve faturasız hizmetler için ağır cezalar uygulanacak.

Kayıt Dışılıkla Mücadelede Yeni Dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele faaliyetlerini yasal düzenlemelerle güçlendirmek ve gönüllü uyumu artırmak amacıyla kapsamlı bir vergi paketi hazırladı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, vergi incelemeleri ve saha denetimleriyle süren bu mücadele, yeni yasal düzenlemelerle desteklenecek.

Günlük Hasılat Tespitleri Dikkate Alınacak

Vergi paketine göre, hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitlerinden hareketle yıllık hasılat kontrol edilecek. Serbest meslek erbabı ve ticaret erbabının günlük hasılatları, ayda 3, yılda 12’den az olmamak üzere yapılacak yoklamalarla belirlenecek. Beyan edilen hasılat ile yoklamalarda belirlenen hasılat arasında fark bulunması halinde, mükellef izaha davet edilecek. İzahın yeterli görülmemesi durumunda yapılan tespitler, yıllık hasılat hesaplamasında dikkate alınacak.

Vergide Tevkifat Kapsamı Genişletilecek

Gelir ve kurumlar vergisinde, ticari kazançlarda tevkifat kapsamının genişletilmesi öngörülüyor. KDV’de olduğu gibi, kayıt dışılığın yaygın görüldüğü sektörlerde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Özellikle hizmet sektörü ve elektronik ticaret platformlarında yapılan ödemelerden tevkifat yapılması planlanıyor.

Usulsüzlük Cezaları Artırılıyor

Paketle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında artış öngörülüyor. Fatura verilmemesi ve alınmaması durumlarında uygulanan özel usulsüzlük cezaları, aynı fiilin tekrarında artırımlı uygulanacak. Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeler yerine kanun kapsamında olmayan bilgi fişi gibi belgelerin düzenlenmesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası 2 kat uygulanacak.

Kayıt Dışı Çalışma

Kayıt dışı faaliyetlerde vergi ziyaı cezasının 1,5 kat olarak artırımlı uygulanması öngörülüyor. Paket yasalaşırsa, kayıt dışı çalışanlara verginin 1 katı olarak kesilecek cezalar 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalar ise 4,5 kat olarak uygulanacak.

Banka Hesabı Paylaşımı ve POS Cihazı Kullanımı

Başkasının banka hesaplarını kullananlara ve hesaplarını kullandıranlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, hesaplarını kullanan ve kullandıranlara işlem tutarının %10'u oranında ceza kesilecek. Asgari ceza 25 bin lira, üst limit ise 20 milyon lira olacak. Ayrıca, POS cihazını başka mükelleflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi öneriliyor. Bu cezalar, bilanço esasında defter tutanlar için 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlar için 37 bin 500 lira, diğer mükellefler için ise 19 bin 500 lira olarak belirlendi.

Faturasız Hizmet ve Elden Kira Ödemeleri

Satıcının alıcıya belge düzenlemediğinin bildirilmesi durumunda, alıcıya ceza kesilmeyecek, satıcıya ise ceza üç kat uygulanacak. 7 bin lirayı aşan ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması halinde, durumu bildiren mükellefe ceza kesilmeyecek. Meskenlerini kiraya verenlerin kira bedelini elden alması önlenecek. Elden kira ödemelerinde kiracılara da ceza kesilecek. Ancak kiracı ödemeyi elden yaptığını bildirirse ceza kesilmeyecek.

Hapis Cezaları Artırılıyor

Vergi Usul Kanunu'ndaki bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırı 5 yıla çıkarılacak. Aynı konudaki etkin pişmanlık hükümleri kaldırılacak. Ayrıca, Bakanlığın bilgi verme yükümlülüğüne uymayan elektronik ticaret platformlarına ve ödeme kaydedici cihaz ile POS cihazlarına aykırı davrananlara kesilen cezalar da artırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi