Özellikle pandemi sonrasında yenilenebilir enerji üretiminin büyük önem taşıdığı şu dönemde, HK Kartallar Ege Enerji bünyesinde Manisa’da faaliyet gösteren Manisa Biyokütle ve Uzunburun Biyogaz Enerji Üretim Santralleri, çevreci faaliyetler için önemli sertifika başvurusu yaptı

Burhan AKDEMİR

HK Holding bünyesinde faaliyetlerini yürüten HK Kartallar Ege Enerji, Birleşmiş Milletler nezdinde çevreci yatırımlara verilen sertifika için başvurusunu yaptı. Bu kapsamda,  ‘Sera gazı azaltımı karbon sertifikasyon süreci’ ile ilgili Manisa’da paydaş katılım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir itfaiye, 5515 olaya müdahale etti Büyükşehir itfaiye, 5515 olaya müdahale etti

Double Tree By Hilton Otel’de düzenlenen toplantıda, HK Kartallar Ege Enerji İcra Kurulu Başkanı Tijen Sipahi sürece ilişkin bilgiler verdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Sipahi, dünyadaki sistemin daha çevreci yatırımlara, çevreyi korumaya yönelik adımlar atmaya doğru gittiğini ve şirket olarak kendilerinin de bu yolu izlediğini ifade etti.

Sipahi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirket olarak faaliyetlerimizi çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak yapma kararındayız. Sera gazı salınımlarının azaltılmasını ya da mevcut sera gazlarının indirgenmesini sağlayan kamu ve özel kuruluşları Kyoto Protokolü’ne tabi olmasalar bile adisyon izni elde ederek ‘Karbon Azaltım sertifikaları’ alabilmekte. Biz de bu kapsamda Kartallar Biyokütle Yenilenebilir Enerji Santralimiz için, Kartallar Biyogas Yenilenebilir Enerji Santralimiz için başvurularımızı yaptık. Ayrıca şirketimiz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele, hesap verebilirlik ve saydamlıkla ilgili on ilkesini benimsemektedir. Söz konusu ilkelerin kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik niyetimizi de yazılı olarak UN Global Compact’e belirttik. Şirketimizin stratejilerinin, kültürünün ve gündelik faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle sürdürülebilir kalkınma başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen işbirliği projesinde yer almayı taahhüt ettik. Bu vesileyle Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim AŞ bu taahhüdünü halka ve paydaşlarına açıkça beyan etmektedir”

Sipahi’n konuşmasının ardından firmanın proje danışmanları tarafından sürecin işleyişine ilişkin bilgiler verildi.

Daha sonra toplantının soru cevap bölümüne geçildi. Bu kısımda söz alan Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, yenilenebilir enerji ve çevreci yatırımların günümüzde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek HK Holding’e bu anlamda teşekkür etti.

Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Kadircan Söylemez de HK Holding’den Manisa’ya bir hatıra ormanı sözü aldı. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Toplantıya Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tuğba Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe,  HK Kartallar Ege Enerji İcra Kurulu Başkanı Tijen Sipahi, HK Kartallar Enerji Genel Müdürü Osman Zeki Özyıldırım, HK Kartallar Manisa Enerji Santrali Müdürü Altan Apti ile diğer ilgililer katıldı.

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Bir bireyin, bir ülkenin veya bir kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucu atmosfere saldığı sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı karbon ayakizi olarak adlandırılır (Plassmann ve Edwards-Jones, 2010). Doğal süreçte doğa atmosferde bulunan sera gazlarının dengesini sağlamaktadır. Karbon ayak izi hesabı daha ne kadarlık bir biyokapasiteye ihtiyacımız olduğunun cevabını vermektedir. Normal şartlarda, kişi başına düşen biyokapasitenin kişi başına düşen ekolojik ayak izinden fazla olması beklenir. Kişi başına düşen karbon ayak izi yaklaşık 4 tondur. Çin, Amerika ve Hindistan gibi ülkeler en büyük karbon ayak izine sahip ülkeler arasında yer alırken, Türkiye, İtalya, Almanya, İspanya gibi birçok ülkenin daha fazla biyokapasiteye ihtiyacı bulunmaktadır.