Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Dilek Kavakçı, sıcaklık rekorlarının kırıldığı günümüzde aşırı sıcak altında çalışanlar için uyarılarda bulundu. Çalışma hayatının insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Kavakçı, tüm çalışanlar çalışma ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, çevreyle alakalı, psikososyal tehlike ve risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu tehlikelerin çalışanların iş performanslarının azalmasına neden olmakla birlikte, iş kazalarını da arttırdığına dikkati çeken Kavakçı, “Çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun hale getirilmesi, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak açısından önemlidir. Artan hava sıcaklıkları ile çalışanlar için en önemli sorunlardan birisi de ısı stresinin ortaya koyduğu sıcak çarpması, aşırı terlemeye bağlı olarak tuz mineral ve sıvı kayıpları, ısı krampları, dikkat bozuklukları, uyku hali, aşırı yorgunluk ve bu faktörlere bağlı olarak iş kazaları görülebilmektedir. Yüksek sıcaklık ve nemli ortamlarda çalışanların vücutlarının çeşitli kısımlarında mantar oluşumu, terli olarak hava akımlarına maruz kalmaya bağlı olarak soğuk algınlıkları, üst solunum yolu hastalıkları ve kas spazmları gözlenip, yüksek tansiyon ve ritim bozuklukları gibi kalp damar sistemi rahatsızlıkları da görülebilmektedir. Artan hava sıcaklıkları ile çalışanların; yeterli, dengeli ve yaptıkları işe göre beslenmesi ve uygun miktarda ve sıklıkta sıvı alması işçi sağlığı, güvenliği ve iş verimliliği üzerinde olumlu etkiler bırakıp iş kazalarının ve meslek hastalıklarını da azaltır” dedi.

"Lokal havalandırma sistemleri kurulmalı"
İş kazalarının, meslek hastalıklarının azaltılması ve iş verimliliğin artırılması için işçinin beslenmesi ile tüketilen sıvının sıklığı, miktarı ve türünün önemli olduğunu vurgulayan Kavakçı, “Sıcak havalarda veya direkt güneş altında çalışılması gereken durumlarda çalışanların kıyafetlerinin ortam sıcaklığına uygun yazlık kıyafetler seçilmesi, termal konfor şartlarının uygun olmadığı ortamda çalışacaklara ve hassas gruplara işe giriş muayenesi, aralıklı kontrol muayenesi, erken kontrol muayenesi ve işten ayrılma muayenesi yapılmalıdır. Kurum içlerinde yüksek sıcaklık etkisini indirgemek için lokal veya genel havalandırma sistemleri kurulmalı ve iklimlendirme sistemleri kullanılmalı çalışma ortamı sıcaklıkları uygun derecelere ulaştırılmalıdır. İşletmelerde düzenli termal konfor ölçümleri yapılarak çalışma ortamı izlenmelidir. İş sağlığı ve güvenliği, her şeyden önce bir haktır, bir insani sorumluluktur. Herkes sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması, hem bireysel hem de toplumsal yönden daha sağlıklı ve verimli ortam koşullarını ve daha güçlü bir ekonomik yapıyı beraberinde getirecektir” dedi. İHA