Manisa Tabip Odası yaptığı basın açıklaması ile TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasaya tepki gösterdi. Sağlık örgütleri adına basın açıklamasını Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin okudu. Bilgin yaptığı açıklamada, bu kanun teklifinin önceliğinin sağlık çalışanlarına baskı uyguladığını ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarlarını gözettiği belirtti. “Torbadan sağlık yerine ceza ve anayasasızlaştırma çıktı” diyen Bilgin, kanun teklifinin derhal geri çekilmesi için çağrı yaptı.

Manisa’da ’Omurganı Fark Et Skolyozu Alt Et’ projesi Manisa’da ’Omurganı Fark Et Skolyozu Alt Et’ projesi

“TEKLİF ANAYASAYA AYKIRI VE DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ”

Teklifin anayasaya aykırı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini savunan Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, şunları söyledi: “Kanun teklifinde hastanelerde dağıtılacak ek ödeme miktarının belirlenmesinde esas olan unsurlar; tahakkuk, verimlilik, hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler şeklinde sıralamıştır. Bu unsurları, sağlık hizmeti sunumunun niteliğini ölçmek için kullanan anlayış, Türkiye sağlık ortamını çöküşe sürükleyen anlayışın ta kendisidir. İkinci bir disiplin cezası olarak değerlendirdiğimiz, disiplin cezası sonucu hastanelerde çalışanlarda ek ödemelerde kesintilerin ve aile sağlığı merkezi çalışanlarında destek ödemelerindeki kesintilerin bu düzenlemeyle kanuna alındığı görülmektedir. Bu düzenlemeler mevcut haliyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen, yasal olmayan hususlarda düzenleme yapılmadan tekrardan kanun teklifine konulması; Anayasa’yı ve Anayasa Mahkemesi’ni tanımama anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda teklif ile oluşturulması önerilen “Hastane Koordinasyon Kurulu” tarafından “ikaz” edilen işbirliği ve ortak kullanım kapsamındaki hastanelerde görev yapan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılmayacağına dair düzenleme de Anayasa’ya aykırıdır. Üstelik Sağlık Bakanı’nın bu konuda Meclis koridorlarında sarf edip sosyal medya hesabından paylaştığı sözler, hem ekonomik haklarımızın gaspının ve güvencesizliğin savunulması hem de hekimlik onurumuzun yok sayılmasıdır.”

Bilgin, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin haklarını alabildiği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini önceleyen bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edene dek mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

“KANUN TEKLİFİNİN ÖNCELİĞİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BASKI VE ÖZEL SERMAYENİN ÇIKARLARI OLDUĞU AÇIK”

Bilgin, sözlerini şöyle devam etti: “Kanun teklifinde ilaçların ruhsatlandırılmasıyla ilgili, toplum sağlığı için geri dönüşsüz zararlara yol açabilecek ve açıkça ilaç şirketlerinin lehine olan düzenlemeler vardır. İlgili düzenlemeler de Anayasa’nın 2, 17 ve 56. maddelerine aykırıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etmişti. Birincisi, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400’e çıkarılması; İkincisi, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması; Üçüncüsü, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin üçte biri olması; Dördüncüsü, nöbet ücretlerinin düzenlenmesi; Beşincisi, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olması; Altıncısı, aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması. Görüldüğü üzere, belirtilen konuların hiçbirine ilgili kanun teklifinde yer verilmediği gibi, hekimlerin/sağlık emekçilerinin şiddet ve güvencesiz çalışma gibi sorunlarına da öncelik verilmemiştir. Bu kanun teklifinin önceliğinin sağlık çalışanlarına baskı ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları olduğu açıktır.”

“MECLİS GÜNDEMİNE HIZLA ALINMASINI TALEP EDİYORUZ”

Son yıllarda hazırladıkları bazı konu başlıklarının Meclis gündemine alınmadığını belirten Bilgin, “Sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliliğe yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla Meclis’teki partilere sunduk ancak ne yazık ki Meclis gündeme alınmadı. Hekimlerin sorunlarının çözümünün bizlerin önerdiği kanun teklifleriyle mümkün olabileceğini yeniden ifade ediyor ve şu an Meclis’teki kanun teklifinin geri çekilerek önerdiğimiz tekliflerin Meclis gündemine hızla alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Muhabir: Özkan ÇELİK