T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/305 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliğin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 21/07/2023

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler
2022/321 Manisa Ahmetli Dibekdere 115 29 416,54 -Emine ÇETİN
#ilangovtr Basın No ILN01870777