İLAN
T.C. SALİHLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/193 Esas

DAVALILAR : ERSİN BİLİCİ Gazipaşa Mah. 39 Sk. No:24 İç Kapı No:2 Dikili/ İZMİR
RAHİME BİLİCİ Gazipaşa Mah 39 Sk. No:24 İç Kapı No:2Dikili/ İZMİR
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Bilirkişi Mehmet Naci Elmalı'nın 16/06/2023 tarihli 2. Ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01902728