T.C.
MANİSA3. İŞ MAHKEMESİ
Sayı :2023/88 Esas 14/06/2024
MANİSA 3.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı , TUNCAY BARUT ile Davalı , HÜSEYİN HEPŞENGENÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit davası nedeniyle; Hülya ve Cihat oğlu, 04/07/1980 doğumlu, (371******16) HÜSEYİN HEPŞENGENÇ'İN iş bu ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde; Manisa 1. İş Mahkemesinin 2015/675 Esas sayılı dosyasında alınan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun 22/06/2017 tarihli raporu, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulunun 21/06/2019 tarihli ve Adli Tıp İkinci Üst Kurulun 22/02/2022 tarihli (Tuncay BARUT’un 25/04/2014 tarihinde maruz kaldığı iş kazasına bağlı: meslek grup numarasının 1 (bir) ya da 3 (üç) olduğu kabulü halinde; Kurumumuz son (12/06/2019) muayene tarihinden itibaren E cetveline (yaşına) göre %11.3 (yüzdeonbirnoktaüç) oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, aynı yönetmelik çerçevesinde başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda olmadığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararları ile İlgili İhtisas Kurulu ve Üst Kurulumuzun mevcut Kararları arasındaki mübayenetin, maluliyet oranı hesaplaması sırasında esas/dayanak alınan son durum muayene bulguları ile birlikte değerlendirme/takdir kullanma farklılıklarından kaynaklandığı,) raporuna karşı ve görülmekte olan 25/04/2014 tarihli kaza nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespiti ve gelir bağlanması istemine ilişkin davaya karşı itirazlarınızı sunmanız ve dava dosyasının 19/09/2024 günü saat: 09:05'da olan duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği 7201 sayılı Kanunun 28. maddesi gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02050170