İLAN
T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/747 Esas

DAVALI : MISRA DEMİR-21928497024 Değirmen altı Köyü Bitlis Merkez/ BİTLİS
Mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine karar verilmiştir.
Davacı Zakir Demir tarafından davalı Mısra Demir aleyhine evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı ve tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.
Yukarıda özetlenen dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 129/1. md. uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesini vermeniz, ilk itirazlarınız varsa belirtmeniz ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamada bulunmanız hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01902737