İLAN
T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2804 Esas DAVALI : SEVİL BAKİOĞLU - 602*****504Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinde tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı Recep KAYIŞ vekili tarafından dava konusu olan; Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Örnekköy, 154 Ada, 5 Parsel niteliği Arsa olan taşınmaz, Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Örneköy, 154 Ada, 6 Parsel niteliği Arsa olan taşınmaz, Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Örnekköy, 154 Ada, 7 Parsel niteliği Arsa olan taşınmaz, Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Örnekköy, 154 Ada, 8 Parsel niteliği Arsa olan taşınmaz, Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Örnekköy,154 Ada, 9 Parsel niteliği Arsa olan taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesine ilişkin dava açıldığı, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürelen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma günü olan 03/10/2024 günü saat 14.30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu HMK'nun 128, 129, 139 vd. maddeleri ve Tebligat Yönetmeliğinin 52.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02049691