Şehir-i Şehzade ismiyle de anılan ilimiz Manisa, Batı Anadolu’nun denize kıyısı bulunmayan, fakat kıyıya en yakın ilidir. Birden fazla özelliğiyle ön plana çıkan Manisa, aynı zamanda Sart Harabeleri, Ağlayan Kaya, Spil Dağı, Manisa Tarzanı, Manisa Lalesi ve camileriyle meşhurdur.

Bu camilerin şüphesiz en önemlilerinden biri de Sultan Camii’dir. Sultan Caminin yaşı ve taşıdığı kültürel değer akıllara Manisa Sultan Camii’ni kim yaptı ve tarihçesi nedir gibi soruları akıllara getirmektedir İlgilisi tarafından merak unsuru olan Manisa Sultan Camii tarihçesini inceleyelim…

Manisa Sultan Cami Tarihçesi

Türkiye’nin kadim şehirlerinden biri olan Manisa, şüphesiz birçok tarihi yapısıyla dikkat çekmektedir. Türk İslam medeniyetini göz önünde bulundurduğumuzda yüzyıllar öncesine dayanan yapılar arasında yer alan camiler de kültürümüz için oldukça önemlidir.

Manisa Sultan Cami hakkında bilgi edinmek için önce tarihi hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. 600 yıllık tarihi geçmişiyle adeta şehrin bir sembolüne dönüşmüş olan Manisa Sultan Camii taşıdığı geçmişle bilinmeye değer.

Manisa Sultan Cami Hicri 929, Miadi 1522’ de yaptırılmıştır. Cami ve ona bağlı binaların bazıları 1522’de, hamam 1538’de, darüşşifa ise 1539’da tamamlanmıştır. Bugün Sultan Caminin çevre düzenlemesi Manisa Belediyesince yapılmış olup her yıl düzenlenen Mesir Şenliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Manisa Sultan Cami Tarihcesi 4

Cami, yerli ve yabancı turistlerce de ziyaret edilmektedir. Sultan Camii Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 21 Mart 2008 cuma günü 468. Mesir Festivali sırasında tekrar ibadete açılmıştır.

Sultan Camii Klasik Osmanlı Külliye Mimarisinin kültür ve sosyal yaşamın görkemli bir örneği olan ve çok geniş bir alana yayılan cami, imaret, medrese, hamam, hankah ve sıbyan mektebinden oluşan bu külliye, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Yapıldığı dönem dikkate alınacak olunursa Manisa Sultan Cami ve külliyesinin büyük bir özenle inşa edildiği görülmektedir. 

Hafsa Sultan Cami Hikayesi

14. Yüzyıl ortalarında inşa edilen Manisa Sultan Cami yaptıran kişinin direkt ismiyle, Hafsa Sultan Cami olarak da anılmaktadır.

Aydınoğlu Beyliğinin Tire emirliğini yapan İsa Bey’in kızı, Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt’ın hanımı Hafsa Sultan tarafından yaptırılan caminin bir de halk dilinde dolaşarak günümüze ulaşan hikayesi vardır. Manisa Sultan Cami tarihçesinde bu hikaye de yadsınamayacak bir öneme sahiptir.

Halk anlatımlarına göre bu Camii, Hafta Sultan’ın çeyiz parasıyla yapılmıştır. Hafsa Sultan’ın büyük bir özveriyle yaptırdığı bu cami ve külliyenin en önemli özelliklerinden biri de darüşşifası olmasıdır. Sultan Camii, Hafsa Sultan Darüşşifası olarak da anılmaktadır. 

19. yy sonlarına kadar hem hastane hem doktor yetiştiren bir tıp fakültesi görevi üstlenmiştir. Özellikle ruh ve sinir hastalıkları alanında alanında yapılan çalışmalarla ön plana çıkmıştır. Manisa Sultan Camii tarihçesi araştırıldığında tıp bilimine ve sağlığa önemli katkıları olduğu görülür. 

Manisa Sultan Cami Tarihcesi 2

Manisa Sultan Cami'yi Kim Yaptı?

Manisa Sultan Cami Halk dikkat çeken hikayesi ve halka sağlık alanında hizmet etmesiyle kendini önemli bir yere konumlandırmıştır. Geniş alana yayılan bu yapı, yaptıran kişinin yanı sıra Manisa Sultan Camii kim tarafından yapıldı, mimarı kimdir sorularını da akıllara getirmektedir.

Dönemin en geniş ve görkemli yapısı olarak bilinen Manisa Sultan Camii mimarı ise Ser Mimar Acem Ali’dir. Manisa Sultan Cami tarihçesinin oluşmasında ve günümüze kadar ulaşmasında hak sahibi olan, tarihimizin önemli mimarlarından biridir. 

Acem Ali, Bursa üslûbundan gelen yan mekânları terketmek ve orta kubbeyi ayak kullanmadan doğrudan duvarlar üzerine oturtmak suretiyle, klasik Osmanlı mimarisine sadık kalmıştır. Bu mimari kendinden önce Edirne ve İstanbul Beyazıt camilerinin yapımıyla başlatılmıştır.

Daha sonra halefi Mimar Sinan’ın geliştireceği toplu plan esasını getirmiştir. Kanûnî döneminin başlarına ait olan İstanbul Sultan Selim Camii, Acem Ali’nin kendi üslûbunu eksiksiz biçimde ortaya koyduğu en önemli eseridir.

Manisa Sultan Cami Tarihcesi 3

Yapı, şehirdeki İvaz Paşa ve Hatuniye camileri gibi Edirne’deki Üç Şerefeli Cami’nin plan şemasını vermektedir. Cami sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüş duvarlar üzerinde basamak şeklinde yükselmektedir. 12,30 m. çapında merkezî kubbe ile örtülü harim, daha alçak tutulmuş ikişer küçük kubbeyle örtülü iki yan mekân ve beş gözlü son cemaat yerinden meydana gelmektedir. 

Sultan Cami, ortada büyük kubbeli, yanlarda ikişer küçük kubbesi bulunan selatin camidir. Mermer oyma ve kabartmalı minberi, ağaç oymalı kadınlar mahfili bulunan bir yapı şeklinde tasarlandı. Zamanla tahribata uğrayan ve yer yer çöken, toprak altında kalan bu yapı, günümüzde restore edilerek ibadete yeniden açılmıştır.

Manisa Sultan Cami Tarihcesi 1

Manisa Sultan Cami Nerede?

Şehrin sosyal ve ekonomik tarihinde söz sahibi olan Manisa Sultan Camii ve külliyesi geniş tarihçesinin ardından ilgilileri tarafından ziyaret edilmek isteniyor. Peki, Manisa Sultan Camii nerede?

Aziz Yıldırım’ın Eşi Gonca Yıldırım Kimdir? Gonca Çelikkıran Kaç Yaşında? Yaş Farkı Kaç? Aziz Yıldırım’ın Eşi Gonca Yıldırım Kimdir? Gonca Çelikkıran Kaç Yaşında? Yaş Farkı Kaç?

Manisa’nın sahip olduğu en eski camilerden biri olan Manisa Sultan Cami, Merkez ilçesine bağlı Mimar Sinan mahallesi İzmir caddesinde yer alıyor. 

Manisa Sultan Cami Yol Tarifi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen mesir şenlikleri sayesinde ve şehir tanıtımları sayesinde son zamanlarda Manisa Sultan Cami ziyaretçi sayısında da artış gözlemlenmektedir. 

Şehrin merkezinde yer alan Manisa Sultan Cami ulaşımı son derece kolaydır. Merkezde yer alması sebebiyle kolayca ziyaret edilebilir. Şehrin meydanı bu yapı etrafına inşa edilmiştir. Mesir şenlikleri de Manisa Sultan Camii külliyesinde yapılmaktadır. 

Muhabir: Özkan Çelik