SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Ayan Mahallesi 1135 ada 9, 10, 11 parsellerde (eski 4009, 6557, 6579 parseller) yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kapalı Spor Tesisi Alanı ile Belediye Hizmet Alanının arasında bulunduğu 7m yaya yolunun kaldırılması ve yapılaşma koşullarının belirlendiği tadilat, Sarıgöl Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 2022/81 sayılı Meclis Kararı ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2023 tarih ve 2023/443 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 27.09.2023-27.10.2023 tarihleri arasında Sarıgöl Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 1(bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

        

                                                                                                          Halil TOY

                                                                                              İmar ve Şehircilik Müdür V.

#ilangovtr Basın No ILN01901440