SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 13/06/2024 tarihli ihale onayına istinaden 11/07/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda 3 yıllığına, aşağıda listede belirtilen saatlerde “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 10/07/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halindebu gecikmeden, Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı ve ihale saati gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

S.

N.

TAŞINMAZ

MAHALLESİ

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

AYLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

+% 20 KDV (TL)

%3GEÇİCİ İHALETEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

01

SAĞLIK MH. Z.GÖKALP CAD. NO:47/2

BİLA PARSEL

BÜFE

4.000,00 TL + % 20 KDV

4.350,00 TL

14:00

02

ŞEHİTLER

598252.19-4261692.42

TAKSİ DURAĞI

1.500,00 TL + % 20 KDV

1.650,00 TL

14:05

03

BARIŞ MAH. GÜLNAR SİTESİ YANI

BİLA PARSEL

İŞYERİ

3.500,00 TL + % 20 KDV

3.800,00 TL

14:10

04

ALLAHDİYEN MH. KURŞUNLLU

 KAP. MEVKİİ

139 ADA 1 PARSEL

FIRIN

9.500,00 TL + % 20 KDV

10.260,00 TL

14:15

05

ADALA

4 ADA 2 PARSEL

MESKEN

1.000,00 TL

1.100,00 TL

14:20

06

ADALA

4 ADA 2 PARSEL

MESKEN

1.000,00 TL

1.100,00 TL

14:25

07

KARAYAHŞİ

BİLA PARSEL

MESKEN

1.000,00 TL

1.100,00 TL

14:30

08

HASALAN

TESCİL HARİCİ ALAN

KAHVEHANE

1.500,00 TL + % 20 KDV

1.650,00 TL

14:35

09

POYRAZ

BİLA PARSEL

KAHVEHANE

7.000,00 TL + % 20 KDV

7.560,00 TL

14:40

10

ÇAMURHAMAMI

144 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

5.000,00 TL + % 20 KDV

5.400,00 TL

14:45

11

SARTMUSTAFA

BİLA PARSEL

KAHVEHANE

4.000,00 TL + % 20 KDV

4.350,00 TL

14:50

12

ADALA

BİLA PARSEL

LOKANTA

15.000,00 TL + % 20 KDV

16.200,00 TL

14:55

13

PAZARKÖY

KÖY BOŞLUĞU

İŞYERİ

1.000,00 TL + % 20 KDV

1.100,00 TL

15:00

14

YEŞİLOVA

BİLA PARSEL

İŞYERİ

1.000,00 TL + % 20 KDV

1.100,00 TL

15:05

15

ADALA

152 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

2.500,00 TL + % 20 KDV

2.700,00 TL

15:10

16

ADALA

152 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

15:15

17

ADALA

152 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

15:20

18

ADALA

152 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

15:25

19

TAYTAN

250 ADA 10 PARSEL

İŞYERİ

2.000,00 TL + % 20 KDV

2.160,00 TL

15:30

20

ELDELEK

114 ADA 1 PARSEL

İŞYERİ

1.000,00 TL + % 20 KDV

1.100,00 TL

15:35

21

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

1 NOLU İŞYERİ

3.500,00 TL + % 20 KDV

3.800,00 TL

15:40

22

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

3 NOLU İŞYERİ

3.500,00 TL + % 20 KDV

3.800,00 TL

15:45

23

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

4 NOLU İŞYERİ

3.500,00 TL + % 20 KDV

3.800,00 TL

15:50

24

SARTMAHMUT

101 ADA 2 PARSEL

9 NOLU İŞYERİ

3.500,00 TL + % 20 KDV

3.800,00 TL

15:55

 

S.

N.

TAŞINMAZ

MAHALLESİ

ADA/PARSEL/

KOORDİNAT

VASFI

ALAN

YILLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ(TL)

%3GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI (TL)

İHALE SAATİ

25

SAĞLIK

119 ADA 25 PARSEL

ÇAYIR

10,00

12.000,00 TL

1.100,00 TL

16:00

26

BARIŞ

26089.23-286668.14

PARK ALANI

3.609,00

5.000,00 TL

450,00 TL

16:05

27

ADALA

30634.47-29952.40

PARK ALANI

194,11

1.000,00 TL

100,00 TL

16:10

28

HACIBEKTAŞLI

3587 ADA 1 PARSEL

ARSA

2.364,00

6.000,00 TL

550,00 TL

16:15

29

DURASILLI

BİLA PARSEL

ARAZİ

6.000,00

25.000,00 TL

2.250,00 TL

16:20

30

DURASILLI

606203.59-4263985.12

ARAZİ

12.000,00

60.000,00 TL

5.400,00 TL

16:25

31

SARTMUSTAFA

142 ADA 1-2-3-4 PARSELLER

ARAZİ

1.700,00

10.000,00 TL

900,00 TL

16:30

32

SARTMAHMUT

BİLA PARSEL

ARAZİ

12.000,00

36.000,00 TL

3.250,00 TL

16:35

33

GÖKEYÜP

253 ADA 11 PARSEL

ARAZİ

10.000,00

10.000,00 TL

900,00 TL

16:40

34

KEMERDAMLARI

108 ADA 10 PARSEL

ARSA

425,00

3.000,00 TL

270,00 TL

16:45

35

KEMERDAMLARI

117 ADA 1 PARSEL

ARSA

822,00

4.000,00 TL

360,00 TL

16:50

36

KARAOĞLANLI

TESCİL HARİCİ ALAN

BOŞ ALAN

1.290,00

36.000,00 TL

3.250,00 TL

16:55

37

EMİRHACILI

TESCİL HARİCİ ALAN

ZEYTİNLİK

2.600,00

10.000,00 TL

900,00 TL

17:00

38

KABAZLI

154 ADA 9 PARSEL

KANTAR YERİ

1.000,00

17.000,00 TL

1.550,00 TL

17:05

39

BAĞCILAR

TESCİL HARİCİ ALAN

ZEYTİNLİK

1.000,00

5.000,00 TL

450,00 TL

17:10

40

TORUNLU

119 ADA 130 PARSEL

ARAZİ

2.272,84

6.000,00 TL

550,00 TL

17:15

41

HASALAN

956 PARSEL

ARAZİ

7.700,00

35.000,00 TL

3.150,00 TL

17:20

 

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

 

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

 

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

 

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.

 

3.3-Ortak girişim olması halinde;

 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.

 

4.1- Şartname bedeli;

 

4.1.-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kiraihale şartnamesini ihaleye katılacak olan taliplilerin, tablodaki taşınmazların her biri için ayrı bedel ödemesi gerekmekte olup, 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) makbuz karşılığında, Mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyrulur.  

#ilangovtr Basın No ILN02051565