Bu yönetmelikle birlikte özel öğretim kurumlarının işleyişi ve yönetimi üzerinde bir dizi önemli değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemelerle ilgili detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaparak resmi gazetede yayımladı. Yapılan değişikliklere göre, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapıldığı "sosyal etkinlik ve gelişim merkezi" adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

Özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinde de önemli değişikliklere gidildi. Bunlar arasında, bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesi zorunluluğunda değişiklik yapılması ve Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılmasına olanak tanınması gibi düzenlemeler bulunuyor.

Ayrıca, Türk programı uygulamayan milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programlarının ve materyallerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması zorunluluğu getirildi.

Öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağına dair hüküm altına alınan yönetmelikle, milli ve kültürel değerlere aykırı etkinliklerin de önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Düzenleme kapsamında, idari soruşturması bulunan kurumların dönüşüm işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanınması ve yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesindeki prosedürlerin kolaylaştırılması da öne çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.

50 bin öğrenci MASKİ’nin tesislerini gezdi 50 bin öğrenci MASKİ’nin tesislerini gezdi

Son olarak, özel öğretim kurumlarında bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esasının getirilmesi ve çeşitli kursların özel öğretim kurslarına dönüşümlerinin teşvik edilmesi amaçlarıyla yapılan düzenlemelerle, öğrencilere daha kaliteli bir eğitim imkanı sağlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: AA