Örnek No:54*

T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2022/1549 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1549 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

692.947,50

1
Adet

Taşınır

1 Adet Seramik Kenar Kesme ve Düzeltme Makinası FOSHAN TAOYIDA MARKA SERAMİK KENAR KESME VE DÜZELTME

395.970,00

3
Adet

Taşınır

3 Adet Vakumlu Boşaltma Makinası MECTİLES VAKUMLU BOŞALTMA MAKİNASI NUOVAFİMA MARKA SERAMİK PAKETLEM

989.925,00

1
Adet

Taşınır

1 Adet Seramik Paketleme Makinası NUOVAFİMA MARKA SERAMİK PAKETLEME MAKİNASI

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 12:09

21/03/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02007693