Köyler, Türkiye'de kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun ikamet ettiği ve köy kanununun geçerli olduğu yerleşim birimleridir. Türkiye'de 2010 verilerine göre toplam 34 bin 247 köy bulunuyordu. Ancak, 2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından yürürlüğe giren yeni büyükşehir yasası ile bu sayı 18 bin 335'e düşmüştür. Bugün ise Manisa’nın 17 ilçesi, ilçelere bağlı 85 belediyesi ve 781 köyü bulunmaktadır. 

M A N İ S A A

Manisa, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü önemli bir şehirdir. Bu tarihi dokunun bir yansıması olarak, şehrin köy isimleri de büyük ilgi uyandırıyor. Sizler için Manisa’nın ilginç köy isimlerini derledik.

M A N İ S A-2

MANİSA’NIN İLGİNÇ KÖY İSİMLERİ

Manisa’nın çeşitli köylerinde rastlanan bu özgün isimler hem bölgenin zengin kültürel yapısını yansıtır hem de ziyaretçilere farklı bir perspektif sunar. Derlediğimiz ilginç köy isimleri arasında “Dingiller”, “Allahdiyen”, “Cıcıklı”, “Hüdük” gibi benzersiz örnekler yer alıyor. Bu isimler, sadece yerel halk arasında değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları arasında da büyük bir ilgi çekiyor.

İşte bazen tebessüm ettiren bazen de “yok artık!” dedirten birbirinden garip köy isimleri…

Aşağıdolma: Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlıdır. Manisa il merkezine 82 km, Akhisar ilçe merkezine 30 km uzaklıktadır.

Büknüş: Büknüş, Akhisar ilçesine bağlıdır. Manisa il merkezine 82 km, Akhisar ilçesine 32 km uzaklıktadır.

Dingiller: Dingiller köyü, Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunuyor.

D İ N G İ L L E R K Ö Y Ü

Kulaksızlar: Akhisar’da bulunan köy, daha önceden Akçeşme, Çammahalle ve Furunlu mahalleleriyle birlikte Karayağcı Köyü olarak biliniyordu. Köy 1972-1973 yılları arasında şu anda bulunduğu yerin 2 km doğusundan taşınmış, bu süreçte her aileye devlet tarafından birer dönüm arazi vermiştir.

Caberburhan: Alaşehir’e bağlıdır. Mahallenin kurucu Halep Urfa tarafından Anadolu’nun Türkleştirilmesi politikaları sonucu göç ettirilen Caberler’den Alaşehir Ovası’na gelmiş beş kardeşten biri olan Burhan’dır. Manisa il merkezine 130 km, Alaşehir ilçesine 23 km uzaklıktadır.

Sobran: Sobran, Alaşehir ilçesine bağlıdır. Coğrafi yapısı dolayısıyla sık sık sel baskını yaşanan mahallenin ismi "suyun burulduğu yer" anlamında "su buran" olarak kalmış, zamanla "sobran" halini almıştır.

Şahyar: Alaşehir’e bağlıdır. Mahallenin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Hatta milli mücadele döneminde Alaşehir Kongresi'nin başkanı olarak, şehrin ileri gelenlerinden biri olan Mustafa Şahyar da öne çıkmaktadır.

Hüdük: Manisa’nın Demirci ilçesine bağlıdır.  Mahallenin tarihi ve isminin kökeni hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Beğençukur mevkiinde yapılan su yolu çalışmaları sırasında Efes ve Sardis ören yerlerindekilere benzer kalıntılar bulunmuştur. Mahallenin Sidas (Saittai) Antik Kenti'ne yakınlığı, keşfedilmeyi bekleyen bir tarihe işaret etmektedir.

Hüdük Mahallesi

Manisa’nın 10 mahallesine ‘su kesintisi’ uyarısı! Manisa’nın 10 mahallesine ‘su kesintisi’ uyarısı!

Teperik: Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı olan bu köyün ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Ancak çok eskiden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. İndere mevkiinde 3 adet tarihi mağara bulunmaktadır.

Sevişler: Manisa’nın Soma ilçesine bağlıdır.

Oğulduruk: Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı olan bu köy Manisa’ya 121 km, Gördes’e 11 km uzaklıktadır.

Siledik: Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı olan bu köyün antik dönemdeki adı Mysia Stratonikea’dır. Köyün adının Siledos olarak kullanıldığı iddiası gerçek değildir.

Cıcıklı: Köprübaşı'na bağlı olan bu köy, Manisa’ya 106 km, Köprübaşı’na 15 km uzaklıktadır.

Rağıllar: Köprübaşı'na bağlıdır. Köyün adının tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, geçmişte "Ağıllar" olarak bilinen ve "küçükbaş hayvan barınağı" anlamına gelen bir ismi olduğu söylenmektedir.

Encekler: Kula’ya bağlı olan bu köyün adı 1530 yılına ait haritalarda “Enceklu” olarak geçmektedir. Bu köyde encek çiçeği olarak bilinen bir çiçek bol miktarda bulunur.

Narıncalıpıtrak: Kula’ya bağlıdır. Manisa il merkezine 127 km, Kula ilçesine 2 km uzaklıktadır.

Allahdiyen: Manisa’nın Salihli ilçesine bağlıdır. Manisa il merkezine 72 km, Salihli ilçesine 12 km uzaklıktadır.

300247852 436759791804081 7687635436008070308 N

Çullugörece: Saruanlı’ya bağlı olan bu köy Osmanlı döneminde, yaz aylarını Salihli ilçesi çevresinde geçiren göçebe grupların zorunlu yerleşik hayata geçirildiği son dönemlerde, bu göçebeler tarafından kurulmuştur. Köyün adı, coğrafi özelliklerinden ve o dönemde varlıklı olduklarına inanılan halklarından gelmektedir. "Çullu", varlıklı ve "Görece", görünür anlamlarına gelir, tepe üstünde kurulmuştur.

Emcelli: Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlıdır.

Çortak: Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı olan bu köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında pek fazla bilgi yoktur.

Temrek: Manisa’nın Turgutlı ilçesine bağlı olan bir köy olan Temrek’in halkı aslen Yunanistan'ın Mora yarımadasından 1831'deki Yunan isyanı sonrası gelen göçmenlere dayanır.

Sinirli: Turgutlu ilçesine bağlıdır. Daha önceleri Manisa merkez ilçeye bağlıyken 31 Temmuz 1958’de Turgutlu’ya bağlandı.

Kaynak: Manisa Kulis Haber