Örnek No:55*

T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/49493 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/49493 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, TEVFİKİYE Mahalle/Köy, 2045 Ada, 10 Parsel, Zemin Kat 9 No'lu B.B. Nolu B ...
Adresi : Tevfikiye Mah. 3413 Sk No:38 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA
Kıymeti : 550.000,00 TL
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 13:36

17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 

#ilangovtr Basın No ILN02035216