Manisa Barosu Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen Sağlık Hukuku Eğitim Panelinde Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Kaya ve Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Hızal konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, “Malpraktis Davaları, Sağlıkta Hukuki ve Cezai Sorumluluk ile Adli Tıp Raporu okumalarına değinildi.

Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Salı TV yayın akışı Bugün televizyonda neler var? 23 Nisan Salı TV yayın akışı

Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, “Manisa Barosu olarak kurumlarla iletişimini güçlü kılan ve bilimin ve aydınlığın ışığında hukuk biliminin gerekliliğini ortaya koyan, bilimin kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri güçlü olan bir baroyuz. Bilim neredeyse, ilim neredeyse orayı alıp kendi safhasına çekip onun ışığında istifade etmeyi hedef edinmiş bir baroyuz. Bugün ülkemizde gerek tabiplerimizin gerekse avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları gerek uygulamada sağlık açısından ortaya konulan tartışmaları gerekse hukuk açısından yargı camiasında ortaya konulan tartışmaları biliyoruz. Hukuk ve tıp çok önemli iki kavramdır” diye konuştu.

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, 14 Mart’ın ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı 1827 tarihini işaret ettiğini açıkladı. Bilgin, 1919 yılından itibaren ise Tıp Haftası olarak kutlandığını ifade etti. Bilgin, modern tıbbın neredeyse ülkemizde 200 yıldır devam ettiğini vurguladı. Bilgin, OECD ülkelerinde kişi başı yıllık sağlık başvuru oranının 6,3 olduğunu, ülkemizde ise 2003 yılından bu yana 2,3’ten 10’a çıkmasında mevcut sağlık politikalarının etkisinin olduğuna dikkat çekti. Bilgin, bu sorumluluğun hekime yüklenmesinin doğru olmadığını kaydetti, hekimlere yönelik cezai işlemlerle ve tazminatla bu sorunun çözülemeyeceğini, hekimlere yönelik adımların atılmasının önemli olduğunu söyledi.

Muhabir: Özkan ÇELİK