Uzm.Ecz.Devrim Balı,  “04.08.2023 tarihinde yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile 52 yeni fakülte daha kuruldu. Bu yayınlanan kararname ile kurulan fakültelerin içerisinde de 3 tane Eczacılık Fakültesi var. Bu yeni kurulan Fakültelerle birlikte 61 olan Eczacılık Fakültesi sayısı 64 Fakülteye, 4740 olan toplam öğrenci kontenjanı sayısı ise 5000’in üzerine çıktı” dedi.

Eczacılar, 8-10 yıl kadar kısa bir sürede ikiye katlanacak

Yeni açılan fakültelerin imkanlarının yetersizliğine dikkat çeken Balı, “Bu durum özetle şu demek; Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne sayıları 50.000’i bulmayan Eczacılar, 8-10 yıl kadar kısa bir sürede ikiye katlanacak demek.  Bu durum gelecek kaygısı, karanlık bir gelecek, işsizliğe mahkûm edilecek Eczacılar demek. Bu Fakültelerde yeterli Öğretim Görevlisi bulunmuyor, bu Fakültelerin altyapıları yeterli değil bu Fakültelerde laboratuvar yok, bu Fakültelerde kütüphane yok, 4 duvarı çevirip buna Fakülte demek hiçbir vicdanla kabul edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

Çeşme'de festival zamanı Çeşme'de festival zamanı

Bu ülkenin normal Eczacıya ve eczane açacak eczacıya ihtiyacı yok

29.Bölge Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm.Ecz.Devrim Balı, “Buradan bu kararı alanlara bir meslek mensubu olarak, bir meslek örgütü yöneticisi olarak, seslenmek istiyorum; Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında kendi yayınladığı Sağlık Mensupları Vizyon belgesinde dediği gibi bu ülkenin artık daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yok. Bu ülkenin normal Eczacıya ve eczane açacak eczacıya ihtiyacı yok. Bu fakültelerin acilen yüksek lisans düzeyinde öğrenci alan ARGE merkezlerine döndürülmesini ve mevcut fakültelerin kontenjanlarının hızla azaltılması gerekmekte. Bu ülkenin iyi eğitim almış başarılı öğrencileri Eczacılık Fakültelerine giderek hoca görmeyerek laboratuvar gözü görmeyerek mezun oluyorlar ve maalesef hayatın kötü gerçekleri ile karşı karşıya kalıyorlar. İşsizlikle, gelecek kaygısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu durumun acilen düzeltilmesini, bu yeni fakültelerin açılmamalarını, hali hazırda bulunan Fakültelerin kontenjanlarının düşürülmesini talep ediyoruz” dedi. ALMILA NUR BERİLĞEN