Bu değişiklikle birlikte, internet medyasının yayınladığı ilan ve reklam tutarı 1 milyar 130 milyon TL'yi aştı, bu da sektörün geleceği hakkında umut verici bir tablo oluşturuyor. Basın İlan Kurumu öncülüğünde basın sektöründe yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İnternet haber sitelerinin resmi ilan yayımlama hakkına kavuşması için gerekli olan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ardından internet medyasında gelirler ve istihdam olanakları arttı.

GIB Duyurdu! Vergi kaçağına yeni önlem GIB Duyurdu! Vergi kaçağına yeni önlem

1 Nisan 2023 tarihinden itibaren 7418 sayılı basın kanununda yapılan değişiklikler ile süreli yayın kapsamına alınan internet haber siteleri, resmi ilanların yayımlanacağı mecra haline geldi.  

 Gazetelerle birlikte internet medyasının da devlet eliyle desteklenmesi gazetecilik mesleğinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım oldu. İnternet haber sitelerine 12 aylık zaman zarfında  Basın İlan Kurumu aracılığıyla  toplamda 1 milyar 130 milyon TL'lik resmi ilan ve reklam desteği sağlandı.

Diğer taraftan mevzuattaki düzenlemeler ile internet haber sitelerinin de dâhil olduğu süreli yayınlara sevk edilen ilan adedinde artış sağlandı.

1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında internet haber sitelerinde icra, ihale, tebligat ve personel alımı kategorilerinde toplam 92 bin 560 adet resmi ilan yayımlatıldı. Aynı dönemde yayımlatılan resmi reklam adedi ise 6 bin 728 olarak gerçekleşti.

 İlan adedindeki artışın yanı sıra, internet haber sitelerinde çalışan fikir işçilerinin özlük hakları da güvence altına alındı ve daha fazla istihdam imkanı doğdu. Bu dönemde, resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışan fikir işçisi sayısı da artış gösterdi.

Kamunun faaliyetlerinin duyurulması ve ihale süreçlerinin şeffaflığının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ilan ve reklam yayımlama işlemleri, yazılı basının yanı sıra dijital medyanın da bu alanda etkin bir rol oynamasını sağladı.