İLAN
GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti Belediyemize ait 622 ada 5 parsel sayılı taşınazda bulunan 10 adet iş yerinin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulüyle Belediye Başkanlığımızca 28/06/2024 tarihinde yapılarak  ihale edilecektir.
2-Satış ihalesi yapılacak iş yerlerinin listesi
Sıra No İHALE KONUSU CİNSİ İHALE TARİHİ VE SAATİ  İHALE BEDELİ  GECİCİ TEMİNAT
1 622 ada 5 parsel Ablok 1 nolu bağımsız bölüm  (68 m²) İşyeri 28.06.2024-10.00  3.500,000,00 TL Kdv dahil  105.000,00 TL
2 622 ada 5 parsel Ablok 2 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-10.15  3.000,000,00 TL Kdv dahil  90,000,00 TL
3 622 ada 5 parsel Ablok 3 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-10.30  2.750,000,00 TL Kdv dahil  82.500,00 TL
4 622 ada 5 parsel Ablok 4 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-10.45  2.500,000,00 TL Kdv dahil  75.000,00 TL
5 622 ada 5 parsel Ablok 5 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-11.00  2.500,000,00 TL Kdv dahil  75.000,00 TL
6 622 ada 5 parsel Ablok 28 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-11.15  3.500,000,00 TL Kdv dahil  105.000,00 TL
7 622 ada 5 parsel Ablok 29 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-11.30  3.500,000,00 TL Kdv dahil  105.000,00 TL
8 622 ada 5 parsel Ablok 30 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-11.45  3.500,000,00 TL Kdv dahil  105.000,00 TL
9 622 ada 5 parsel Ablok 31 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-12.00  4.000,000,00 TL Kdv dahil  120,000,00 TL
10 622 ada 5 parsel Ablok 32 nolu bağımsız bölüm (68 m²) İşyeri 28.06.2024-12.15  4.000,000,00 TL Kdv dahil  120,000,00 TL
3.Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
4.İhaleye Katılmak İsteyenlerden;
a)Tebligat için İkametgah (E-Devlet barkodlu belge)
b)Kimlik Fotokopisi
c)Geçici Teminat Makbuzu
d)Belediyemize Borcu Yoktur Belgesi
e)Tüzel kişi ise İmza Sirküleri ve 2024 Yılı Ticari Sicil Sureti
5.Başvuruların şahsen kurumumuza yapılması gerekmektedir. Posta ve E-mail üzerinden yapılan başvuralar kabul edilmeyecektir.
6.İhaleye katılmak ve daha fazla bilgi almak için Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
7.İhaleye katılmak isteyenlerin İhale ilgili şartnameyi Mali hizmetler müdürlüğünden 1.500 TL ve imza karşılğı temin edebilirler.
#ilangovtr Basın No ILN02048635