Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişiklik doğrultusunda genç girişimci teşviki ile ilgili rehber hazırlayıp yayımladı.

2016’dan 2023 yılı başına kadar girişimci gençlerin ilk 3 yılki kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyordu. Muaf tutulan 75 bin liralık tutar 2016 yılından beri artırılmazken, Kanun değişikliği ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edecekleri kazançların ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak. Buna göre, 2023 yılı için 150 bin liralık kazançlar vergiden istisna olacak. Vergi dilimleri her yıl artırıldığı için vergiden muaf tutulacak kazanç tutarı da bundan sonraki yıllarda otomatik olarak artacak.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Genç girişimcilere uygulanan teşvikten ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan ve mükellef olduğu tarihte 29 yaşını doldurmamış kişiler yararlanacak. Teşvikten yararlanabilmek için işe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmesi, girişimci gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar yararlanamıyor.

O banka promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu! O banka promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu!

SİGORTA PRİMLERİ BİR YIL SÜREYLE HAZİNECE KARŞILANIYOR

Vergi teşvikinden yararlanma hakkı bulunan genç girişimcilerin 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigorta primleri bir yıl süreyle hazinece karşılanıyor. Bir yıllık süre, faaliyete başladığı tarihten itibaren başlıyor. Vergi teşvikindeki koşulların tamamı prim teşvikinde de aranıyor.

NASIL YARARLANABİLİRLER?

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç girişimciler, öncelikle bağlı bulundukları vergi dairesinden “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” belgesi alacaklar. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüklerine vererek prim teşvikinden yararlanabilecekler. Haber Merkezi