EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ
SIRA İL/İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ ALANI (m²) PAY / PAYDA TAŞINMAZ CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TARİH SAAT
1 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 110 5 433,55 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.734.200,00 TL 52.030,00 TL 02.07.2024 11:00
2 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 111 8 701,28 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 2.805.120,00 TL 84.155,00 TL 11:05
3 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 112 22 624,58 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 2.498.320,00 TL 74.950,00 TL 11:10
4 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 112 23 521,78 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 2.087.120,00 TL 62.615,00 TL 11:15
5 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 112 27 493,90 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.975.600,00 TL 59.270,00 TL 11:20
6 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 112 28 494,91 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.979.640,00 TL 59.390,00 TL 11:25
7 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 113 4 419,01 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.676.040,00 TL 50.285,00 TL 11:30
8 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 113 5 419,45 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.677.800,00 TL 50.335,00 TL 11:35
9 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 113 6 419,90 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.679.600,00 TL 50.390,00 TL 11:40
10 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 113 17 473,97 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.895.880,00 TL 56.880,00 TL 11:45
11 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 113 19 552,71 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 2.210.840,00 TL 66.330,00 TL 11:50
12 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 144 8 538,74 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 2.154.960,00 TL 64.650,00 TL 11:55
13 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 148 19 502,28 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 2.009.120,00 TL 60.275,00 TL 12:00
14 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 148 20 529,78 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 2.119.120,00 TL 63.575,00 TL 12:05
15 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 173 7 400,13 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.600.520,00 TL 48.020,00 TL 12:10
16 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 173 13 460,37 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.841.480,00 TL 55.245,00 TL 12:15
17 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 174 2 400,00 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.600.000,00 TL 48.000,00 TL 12:20
18 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 175 2 457,70 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.830.800,00 TL 54.925,00 TL 12:25
19 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 175 10 480,03 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.920.120,00 TL 57.610,00 TL 12:30
20 MANİSA / YUNUSEMRE Akgedik 175 11 455,30 1/1 Arsa Konut Alanı E:0.80 Yençok:4 kat 1.821.200,00 TL 54.640,00 TL 12:35
1- Yukarıda belirtilen mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
2- İhale, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:157 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır. 
3- Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir. 
4- İsteklilerin gerekli belgeleri ihale saatinden 60 dakika öncesine kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Taşınmaz satışı için Şartname bedeli 250 TL. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  Taşınmazlar Tapu Kütüğünde ki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat ve v.b.) alıcının sorumluluğundadır.   
a) Taşınmaz Mal Satış  Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır) 
b) Geçici Teminata İlişkin Belge. (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır)
c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden temin edilecektir) 
d) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak) 
e) Yunusemre Belediyesine ait herhangi bir vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge.
f) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı
g) Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. 
5- Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilerin İhale listede belirtilen şekilde şartname bedeli ve Geçici teminat bedeli yatırması zorunludur. ( Belediye veznesi 17:00 saatine kadar tahsilat işlemi yapmaktadır.) Bilgi için : 0 (236) 229 20 23/5106
#ilangovtr Basın No ILN02047424