"Soma ATT enerji maliyetlerinden tasarruf etti:"

SOMA AAT’NiN ‘ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ’ YENiLENDİ

Tesiste kullanılan enerji bedelinin yüzde 50’si kuruma geri ödenecek