T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) koordinasyonluğunda yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme (DEN-İZ) Programı” kapsamında, 2014 yılından bu yana çalışmalarda yer alarak projeye büyük katkı sağlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plaketle ödüllendirildi.

Soma Belediyesinde işçileri mutlu eden sözleşme Soma Belediyesinde işçileri mutlu eden sözleşme

Antalya’da düzenlenen III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumunda Genel Müdür Mehrali Ecer tarafından takdim edilen plaket, Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın tarafından teslim alındı.

Tüm denizler için, ulusal mevzuat, uluslararası sözleşmeler ve AB direktifleri çerçevesinde, ekosistem temelli izleme yaklaşımı benimsenerek 2014 yılından beri 3’er yıllık dönemler olarak gerçekleştirilen DEN-İZ Programı ile ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi/gözden geçirilmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin takibi yapılıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje ekibi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ergün Taşkın, Prof. Dr. Ersin Minareci ve Doç. Dr. Orkide Minareci’den oluşuyor.