Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından personele Temel Belediye Mevzuatı Eğitimi verildi. Eğitim Şube Müdürü Mustafa Bozal tarafından hizmet içi eğitim içeriğinde birinci bölümde Manisa Belediyesinin tarihçesi, büyükşehir belediyesinin kuruluşu, hukuksal normlar hiyerarşisi, belediyelerde uygulanan temel kanunlar, belediye ve büyükşehir belediye kanunları, belediyenin kuruluşu ve organları, norm kadro ve teşkilat şeması, daire ve birimlerin tanıtımı ve görev alanları, büyükşehir belediye başkanı, meclis ve encümenin görev ve yetkileri, büyükşehir belediyesinin misyon ve vizyonu, stratejik plan ve performans programı, amaç ve hedefleri, kalite yönetim sistemi, Manisa Büyükşehir Belediyesi kimlik bilinci kazanmanın önemi anlatıldı. İkinci bölümde ise Manisa Büyükşehir belediyesi kurumsal kültürü, kurumsal değerleri, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, anayasa ve kanunlara bağlılık, liyakat ve sadakat ilkeleri, tarafsızlık ve devlete bağlılık, çalışanların ve yöneticilerin görev ve sorumlulukları, devlet malını korumak, resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi, Yasal mevzuatta kamu görevlilerine konulan yasaklar, disiplin kurallarına riayet, Etik davranış ilkeleri, vatandaş ile ilişkilerimiz nasıl olmalı başlıklı konularda sunum gerçekleştirildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, “Eğitim çalışmalarımızın amacı personelimizin iş ve işlemleri en iyi şekilde yaparak vatandaş memnuniyetini sağlamaktır. Kaliteli hizmetin temeli iyi eğitimdir. Personelimize liyakatli olmayı, anayasa ve kanunlara uymayı, etik davranış ilkelerini uygulamayı, kamu malına sahip çıkmayı, mesai saatlerine dikkat etmeyi, mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeyi telkin ediyoruz “dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi çağdaş belediyecilik hizmetlerini en iyi gerçekleştiren bir yerel yönetimdir. Manisa’nın 17 ilçesindeki vatandaşlarımıza kaliteli, devamlı ve güleryüzlü hizmet sunmaktayız. Vatandaş taleplerine duyarlıyız. Sorunlara çözüm odaklıyız. Tarihi, kültürel mirasımıza ve toplumsal değerlerimize sahip çıkıyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanıyoruz. Değişime, yeniliğe ve uzlaşmaya açık bir belediyecilik anlayışına sahibiz” dedi.
Editör: TE Bilişim